Informacje Ogólne


Opis produktu

Podest rozładunkowy jest tymczasowym urządzeniem ułatwiającym prowadzenie prac transportowych i przenoszenie ładunków, zwłaszcza pomiędzy kondygnacjami budynku. Zastosowanie podestu przyspiesza i usprawnia cały proces załadunku i rozładunku przy pomocy dźwignicy. Po zamontowaniu elementu poziom roboczy znajduje się na poziome stropu, do dalszego transportu bezpośrednio z podestu można więc stosować wózki paletowe. Maksymalna ładowność podestu 2200 kg (2 osoby i 2000 kg ładunku).
Na czas transportu wszystkie elementy zabezpieczone są przed przemieszczeniem sworzniami. Montaż podestu należy przeprowadzić zgodnie z załączoną dokumentacją techniczno-ruchową.  
Podest wykonany jest z atestowanej stali, profili zamkniętych i walcowanych blach zapewniających wysoką wytrzymałość i sztywność przy minimalnym ciężarze własnym. Cała konstrukcja zabezpieczona została farbą chlorokauczukową w kolorze pomarańczowym gwarantującą dobrą widoczność na placu budowy. Każdy podest wyposażono w tabliczkę znamionową i objęty jest 12 miesięczną gwarancją.

Szczegóły użytkowania zawarte zostały w dokumentacji techniczno-ruchowej. Jakość oraz zgodność z dokumentacją potwierdzona jest deklaracją zgodności.