Asortyment

                               
Nazwa
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Rama  podestu  400-1200
Główny  element  pomostu  roboczego  dla  słupów  o  średnicy  od  400
do  1200  mm.
Dopuszczalne  obciążenie  podestu  roboczego  wynosi  1,5  kN/m² .
Dla  słupów  o  średnicy  mniejszej niż  400  mm należy  zamawiać
4  wsporniki  pomostu  roboczego  oraz  4  słupki  poręczy
74,64
SB-FS-AF-0-01855
Rama  podestu  1300-1500
Główny  element  pomostu  roboczego  dla  słupów  o  średnicy  od
1300  do  1500  mm.
Dopuszczalne  obciążenie  podestu  roboczego  wynosi  1,5  kN/m² .
95,20
SB-FS-AF-0-01854


Wspornik podestu.
Służy  do  podparcia  ramy  podestu.  Do  podparcia  1  szt.  ramy
podestu należy użyć 3 szt. wsporników podestu, 3  szt.   zacisków
oraz  3  szt.  nakrętek  motylkowych.
11,84
SB-FS-AF-0-01857


Zacisk
Służy do połączenia wspornika podestu z ramą podestu oraz do
połączenia  drabiny  ze  wspornikiem  drabiny.  Do  zacisku  należy
zamawiać  nakrętkę  motylkową
0,66
SB-FS-AF-0-0185


Nakrętka  motylkowa
0,31
SB-FS-AF-0-05998

Barierka  L=1100
Barierka posiada  wbudowaną bortnicę.  Do 1  szt.  ramy  podestu
należy  zamawiać  2  szt.  barierki  1100.
12,92
SB-FS-AF-0-01755
                               
Nazwa
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Barierka  L=700mm
Barierka posiada wbudowany krawężnik. Do 1 szt. ramy podestu
400-1200 należy zamawiać  4 szt.  barierki 700, natomiast do ramy
podestu  1300-1500  należy  zamawiać  6  szt.  barierek  700
10,16
SB-FS-AF-0-01755

Barierka  wejściowa
Barierka  posiada  obręcz  ochronną  zabezpieczającą  przed
upadkiem.
26,36
SB-FS-AF-0-01757

Drabina
Drabina  o  długości  2,5  m  do  formy  słupowej  o  wysokości  3,0
i  3,5  m.  W  przypadku  wyższych  form  słupowych  należy
dodatkowo  zamówić  przedłużki  drabiny  o  dł.  1,0  lub  1,5  m.
Drabinę  należy  połączyć  ze  wspornikiem  drabiny  za  pomocą              
2  szt.  zacisków  i  2  szt.  nakrętek  motylkowych
14,38
SB-FS-AF-0-01758

Przedłużka  drabiny  L=  1000mm
Przedłużka  drabiny  wyposażona  jest  w  obręcz  ochronną.
Przedłużkę należy założyć na barierkę wejściową. Do przedłużki
dołączana  jest  drabina
18,98
SB-FS-AF-0-01852
Przedłużka  drabiny L=1500mm
Przedłużka  drabiny  wyposażona  jest  w  obręcz  ochronną.
Przedłużkę należy założyć na barierkę wejściową. Do przedłużki
dołączana  jest  drabina
27,26
SB-FS-AF-0-01853

Wspornik drabiny
Mocowany  do  formy  słupowej  służy  do  usztywnienia  drabiny.
Każdorazowo  należy  zamawiać  2  zaciski  oraz  2  nakrętki
motylkowe.
9,5
SB-FS-AF-0-01755
                               
Nazwa
Masa [kg/szt.]
Nr art.

Hak  do  transportu  pionowego
Służy  do  transportu  formy  słupowej  w  pozycji  pionowej.
Każdorazowo  należy  zamontować  4  haki  transportowe.
D o p u s z c z a l n y   c i ę ż a r   s z a l u n k u   p o d n o s z o n e g  o   o r a z
transportowego  przy  użyciu  haków  transportowych  wynosi
1200kg, co odpowiada następującym wysokościom kompletnych
form  słupowych:
30  ≤   ø  ≤  60cm  →   hmax  =  6,0m
65  ≤   ø  ≤  90cm  →   hmax  =  4,0m
95  ≤   ø  ≤  150cm  →   hmax  =  3,0m
1,42
SB-FS-AF-0-01851

Zamek  zaciskający
3,00
SB-FS-AF-0-05999

Nakładka  mocująca do  podłoża
Służy  do  zamocowania  „starych”  form  słupowych  do  podłoża.
Średnica  otworu  d  =  18  mm.
Do  1  formy  słupowej  należy  zamawiać  4  szt.
0,41
SB-FS-AF-0-06000

Nazwa

Podpora  stabilizująca


Przeciwnakrętka

Stopa  podporowa  -  element  do  podparcia  ukośnego

Łącznik  stopy  podporowej  -  element  łączący  podporę  z  formą  słupową.