Asortyment

WÓZEK MONTAŻOWY MTW 72 

Wózek montażowy MTW 72 
Nazwa
Jednostka sprzedaży
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Wózek montażowy MTW 72 
szt.
2800
SB-WM-00-4-05987
Balast MTW 72 1125 kg
szt.
1125
SB-WM-00-4-05988
Wyposażenie dodatkowe
Przedłużka L= 150 do wózka montażowego MTW 72
szt.
23,20
SB-WM-00-0-05377
Przedłużka L= 200 do wózka montażowego MTW 72
szt.
29
SB-WM-00-0-05376
Przedłużka L= 400 do wózka montażowego MTW 72 szt. 52,20 SB-WM-00-0-08950

MTW 72  to podstawowy typ wózka montażowego, przeznaczony do prac na bocznych płaszczyznach płyty pomostu. W tym celu wyposażony  w platformę roboczą na wysięgniku, który daje możliwość opuszczenia platformy nawet bezpośrednio pod płytę pomostu. W celu zrównoważenia masy podestu roboczego wraz z pracownikami i osprzętem, platforma jezdna wyposażona jest w przeciwwagę w postaci betonowych balastów. Dopuszczalne obciążenie w zależności od pozycji montażu platformy roboczej do wysięgnika wynosi w położeniu I wynosi 500 kg, a w położeniu II (skrajnym) 350 kg. Istnieje możliwość regulacji wysokości platformy jezdnej. Dla zapewnienia odpowiedniej przeciwwagi wymagane są 4 szt. balastu.

Zastosowanie

 • montaż/demontaż konsoli gzymsów
 • montaż dodatkowego wyposażenia obiektu np. przewodów rurowych pod mostami, oświetlenia
 • inne prace montażowe
 • prace rewizyjne
 • prace renowacyjne

 

 

 

 

 

 

Platforma robocza zamontowana w pozycji II.


 

WÓZEK MONTAŻOWY MTW 72 MGB

Wózek montażowy MTW 72 MGB
Nazwa
Jednostka sprzedaży
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Wózek montażowy MTW 72 MGB
szt.
1309
SB-WM-00-1-05989
Platforma robocza 3000/1500 mm
szt.
1290
SB-WM-00-6-05990
Platforma robocza 3000/2000 mm
szt.
1425
SB-WM-00-6-05991
Balast MTW 72 1125 kg
szt.
1125
SB-WM-00-4-05988

Wózek montażowy MTW 72 MGB jest przystosowany do prac wykonywanych pomiędzy przęsłami mostowymi. Konstrukcja opiera się na tej samej platformie jezdnej co w MTW 72, jednak konstrukcja podestu roboczego jest inna i daje możliwość pracy pomiędzy pomostami poprzez podwieszenie jej do wysięgnika za pomocą specjalnych kołnierzy.
Instalacja wózka ma miejsce w części brzegowej lub przy przyczółku gdzie możliwe jest korzystanie z rusztowania. Montaż podestu roboczego odbywa się poprzez jego wciągnięcie na linach od spodu obiektu i przykręcenia do ramienia nośnego platformy jezdnej MTW 72. Dostęp personelu do platformy roboczej odbywa się bezpośrednio z rusztowania. Dzięki zastosowaniu zabezpieczeń przed kołysaniem się platformy w postaci kół rozporowych, pracownicy mogą przebywać na platformie w czasie przemieszczania całego wózka. Powinni jednak być w stałej komunikacji z personelem odpowiedzialnym za przemieszczanie wózka. Dla zapewnienia odpowiedniej przeciwwagi wymagane są 4 szt. balastu.

Podest roboczy dostępny jest o wymiarach 1,5x3,0m i 2,0x3,0m.

 Zastosowanie

 • montaż/demontaż konsoli gzymsów
 • montaż dodatkowego wyposażenia obiektu np. przewodów rurowych pod mostami, oświetlenia
 • inne prace montażowe
 • prace rewizyjne
 • prace renowacyjne

 

WÓZEK DO MONTAŻU GZYMSÓW W POŁOŻENIU ŚRODKOWYM

Wózek do montażu gzymsów w położeniu środkowym
Nazwa
Jednostka sprzedaży
Masa [kg/szt.]
Nr art.
Wózek montażowy w położeniu środkowym
szt.
900
SB-WM-00-1-05992
Platforma robocza 3000/1500 mm
szt.
1290
SB-WM-00-1-05990
Platforma robocza 3000/2000 mm
szt.
1425
SB-WM-00-1-05991

Wózek do montażu w położeniu środkowym  przystosowany jest  do prac wykonywanych pomiędzy przęsłami mostowymi. Jest to podobna platforma robocza jak w przypadku wózka MTW 72 MGB, jednak konstrukcja platformy jezdnej umożliwia przemieszczanie się jej po obu płytach pomostu. Podest roboczy montowany jest w środkowej części platformy jezdnej dzięki czemu w konstrukcji nie występują balasty.  Sposób montażu odbywa się podobnie jak w przypadku wózka MTW 72 MGB poprzez wciągnięcie podestu roboczego na linach spod obiektu i przytwierdzeniu do wózka jezdnego. Występuje możliwość niwelacji różnicy poziomów pomiędzy poszczególnymi płytami pomostu poprzez zastosowanie odpowiednich przedłużek do kół.
Podest roboczy dostępny jest o wymiarach 1,5x3,0 m i 2,0x3,0 m.

Zastosowanie

 • montaż/demontaż konsoli gzymsów
 • montaż dodatkowego wyposażenia obiektu np. przewodów rurowych pod mostami, oświetlenia
 • inne prace montażowe
 • prace rewizyjne
 • prace renowacyjne