Asortyment

 

 

KOTWA TALERZOWA TYP I

Kotwa talerzowa typ I
Nazwa
Masa [kg/szt.]
Jednostka sprzedaży
Nr art.
Kotwa talerzowa Typ I  (ocynkowana zanurzeniowo)
6,30 szt.
BM-KT-00-0-02660
Kotwa talerzowa Typ I  (czarna)
6,24
szt.
BM-KT-00-0-02659

Kotwa talerzowa Typ I to dwuczłonowy element służący do łącznia konstrukcji betonowych, pomiędzy którymi znajduje się izolacja przeciwwodna. Służy np.do kotwienia kapy chodnikowej do konstrukcji nośnej. Każdy człon kotwy jest mocowany w łączonych elementach podczas ich betonowania. Poprzez zastosowanie kotew talerzowych zapewniona jest ciągłość izolacji w miejscu połączenia.

 

 

 

Montaż odbywa się poprzez wbetonowanie pierwszej części kotwy w konstrukcję nośną tak aby talerz był wypoziomowany równo z jej powierzchnią. Następnie układana jest izolacja, po czym można przykręcić drugą część kotwy. W miejscach połączeń gdzie izolacja znajduje się pomiędzy dwoma dociskającymi ją talerzami zachowana jest szczelność. Kolejnym etapem jest wykonanie samej kapy chodnikowej.

Wykonanie:

 • Kotwa czarna
 • Kotwa ocynkowana zanurzeniowo
 • Kotwa ze stali nierdzewnej (na indywidulane zapytanie)

 


 

KOTWA TALERZOWA TYP II

 

Kotwa talerzowa typ II
Nazwa
Masa [kg/szt.]
Jednostka sprzedaży
Nr art.
Kotwa talerzowa Typ II (ocynkowana zanurzeniowo)
7,05 szt.
BM-KT-00-0-02666
Kotwa talerzowa Typ II (czarna)
7,00
szt.
BM-KT-00-0-02665

 

Kotwa talerzowa Typ II to dwuczłonowy element służący do łączenia konstrukcji betonowych, pomiędzy którymi znajduje się izolacja przeciwwodna. Służy np. do kotwienia kapy chodnikowej do konstrukcji nośnej. Każdy człon kotwy jest mocowany
w łączonych elementach podczas ich betonowania. Poprzez zastosowanie kotew talerzowych zapewniona jest ciągłość izolacji w miejscu połączenia.

 

 

 

Montaż odbywa się przez wbetonowania pierwszej części kotwy w konstrukcję nośną tak aby talerz był wypoziomowany równo z jej powierzchnią. Następnie układana jest izolacja, po czym można przykręcić drugą część kotwy. W miejscach połączeń gdzie izolacja znajduje się pomiędzy dwoma dociskającymi ją talerzami zachowana jest szczelność. Kolejnym etapem jest wykonanie samej kapy chodnikowej.

Wykonanie:

 • Kotwa czarna
 • Kotwa ocynkowana zanurzeniowo
 • Kotwa ze stali nierdzewnej (na indywidulane zapytanie)

 


 

KOTWA TALERZOWA TYP IV/A

 

 

Kotwa talerzowa typ IV/A
Nazwa
Masa [kg/szt.]
Jednostka sprzedaży
Nr art.
Kotwa talerzowa Typ IV/A (czarna)
3,59 szt.
BM-KT-00-0-44457
Kotwa talerzowa Typ IV/A (cynkowana)
3,70
szt.
BM-KT-00-0-44458

Kotwa talerzowa Typ IV/A pozwala na łączenie betonowych elementów istniejącej konstrukcji z elementami, które będą do nich dobetonowywane i pomiędzy którymi będzie warstwa izolacji. Stosowana w obiektach, na których prowadzone są prace remontowe.

 

 

Montaż odbywa się poprzez wywiercenie otworu w istniejącej konstrukcji oraz osadzeniu w nim sworznia kotwy z zastosowaniem ampułki żywicznej. Następnie dokręcany jest talerz kotwy który dociska izolacje do powierzchni konstrukcji zapewniając szczelne połączenie. Należy zapewnić gładką powierzchnię w miejscu montażu kotwy.

 

Wykonanie:

 • Kotwa czarna
 • Kotwa ocynkowana zanurzeniowo
 • Kotwa ze stali nierdzewnej (na indywidulane zapytanie)

 


 

KOTWA TALERZOWA TYP IV/B

 

 

Kotwa talerzowa typ IV/B
Nazwa
Masa [kg/szt.]
Jednostka sprzedaży
Nr art.
Kotwa talerzowa typ IV/B/M16/5.8/280-150/100x100 (czarna)*
1,95 szt.
BM-KT-00-6-56441
Kotwa talerzowa typ IV/B/M16/5.8/280-150/100x100 (ocynkowana)*
1,98
szt.
BM-KT-00-6-56442
Kotwa talerzowa typ IV/B/M20/5.8/280-150/100x100 (czarna)*
2,43
szt.
BM-KT-00-6-57419
Kotwa talerzowa typ IV/B/M20/5.8/280-150/100x100 (ocynkowana)* 2,47
szt.
BM-KT-00-6-57420
Kotwa talerzowa typ IV/B/M24/5.8/280-150/100x100 (czarna)* 2,79
szt.
BM-KT-00-6-63177
Kotwa talerzowa typ IV/B/M24/5.8/280-150/100x100 (ocynkowana)* 2,87
szt.
BM-KT-00-6-63178

 

Kotwy dostarczane są w komplecie z żywicą epoksydową w odpowiedniej ilości (zależnej od dobranej kotwy).

* Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość zmiany poszczególnych parametrów: klasy wytrzymałości pręta gwintowanego, długości kotwy oraz wymiarów blachy dociskowej

 

Kotwa talerzowa typ IV/B stosowana jest w  obiektach mostowych:
- w  których ustrój nośny jest nowo powstały a  przyjęta technologia robót przewiduje montaż kotew wklejanych;
- na których prowadzone są prace remontowe obejmujące usunięcie istniejącej kapy chodnikowej i wykonanie nowej.

 

 

Montaż odbywa się poprzez:

- wykonanie otworu odpowiedniej średnicy zależnej od zastosowanej kotwy. Średnice otworu: M16-18 mm, M20-24 mm, M24-28 mm. Długość kotwienia dobrana na podstawie obliczeń nośności kotwy.
- wyczyszczenie otworu z pyłu za pomocą specjalnych akcesoriów lub z użyciem kompresora;
- aplikacja odpowiedniej ilości żywicy podanej przez dostawcę kotwy;
- umieszczenie pręta gwintowanego kotwy w otworze;
- dokręcenie blachy dociskowej po stwardnieniu żywicy epoksydowej;
- dokręcenie blachy kotwiącej tak aby znajdowała się w strefie zbrojonej kapy chodnikowej i przy końcu pręta gwintowanego.

 


 

KOTWA PRZYŁĄCZENIOWA CHO4

Kotwa talerzowa CHO4
Nazwa                                                                                 

Śruba / klasa wytrzym. 

Masa [kg/szt.]
Jedn. sprzedaży
Nr art.
Kotwa talerzowa CHO4 typ A/5.8 (czarna)
M20/5.8 5,3 szt.
BM-KT-00-1-48943
Kotwa talerzowa CHO4 typ A/5.8 (ocynkowana)
M20/5.8 5,4
szt.
BM-KT-00-1-48949
Kotwa talerzowa CHO4 typ A/8.8 (czarna) M20/8.8 5,3 szt. BM-KT-00-1-48944
Kotwa talerzowa CHO4  typ A/8.8 (ocynkowana) M20/8.8 5,4
szt. BM-KT-00-1-48950
Kotwa talerzowa CHO4 typ B/5.8 (czarna) M24/5.8 6,6 szt. BM-KT-00-1-48945
Kotwa talerzowa CHO4  typ B/5.8 (ocynkowana) M24/5.8 6,7 szt. BM-KT-00-1-48951
Kotwa talerzowa CHO4 typ B/8.8 (czarna) M24/8.8 6,6 szt. BM-KT-00-1-48946
Kotwa talerzowa CHO4  typ B/8.8 (ocynkowana) M24/8.8 6,7 szt. BM-KT-00-1-48952

Opis produktu
Kotwa talerzowa CHO4 składa się z  dwóch stalowych elementów połączonych śrubą M20 (typ A) lub M24 (typ B). Element dolny to blacha o  wymiarach 10×160×160 mm lub 12×160×160 mm w zależności od typu kotwy. Blacha górna ma wymiary 10×140×140 mm lub 12×140×140 mm. Do blach przyspawane są figury z  pręta gładkiego średnicy 12 mm i wymiarach 130×150 mm. Część dolna posiada tuleję z odpowiednim gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie

Kotwa talerzowa CHO4 służy do łączenia konstrukcji betonowych, pomiędzy którymi będzie wykonywana zolacja przeciwwodna. Służy do kotwienia np. kapy chodnikowej do konstrukcji nośnej. Każdy człon kotwy jest mocowany osobno w łączonych elementach podczas ich betonowania. Poprzez zastosowanie kotew talerzowych zapewniona jest ciągłość izolacji w miejscu połączenia. 

 

 

Sposób montażu

Montaż odbywa się poprzez wbetonowanie jednej części kotwy (z tuleją) w konstrukcję nośną tak aby talerz był wypoziomowany równo z jej powierzchnią. Następnie układana jest izolacja, po czym można przykręcić drugą część kotwy. W miejscach połączeń gdzie izolacja znajduje się pomiędzy dwoma dociskającymi ją talerzami zachowana jest szczelność. Kolejnym etapem jest wykonanie samej kapy chodnikowej.

Wykonanie:

 • Kotwa czarna
 • Kotwa ocynkowana zanurzeniowo
 • Kotwa ze stali nierdzewnej (na indywidulane zapytanie)

Kotwa CHO4 standardowo dostarczana jest bez prętów rozdzielczych. Inne konfiguracje na zamówienie.

 


 

KOTWA TALERZOWA CHO13.1


Kotwa talerzowa CHO13.1
Nazwa
Masa [kg/szt.]
Jednostka sprzedaży
Nr art.
Kotwa talerzowa CHO13.1 (czarna) 5,10 szt.
BM-KT-00-0-02639
Kotwa talerzowa CHO13.1 (ocynkowana zanurzeniowo) 5,25
szt.
BM-KT-00-0-02640

 

 

Kotwa talerzowa typ CHO13.1 to element służący do kotwienia  prefabrykowanych desek gzymsowych z wystającymi prętami zbrojeniowymi (Ø10 oraz Ø14) w konstrukcji nośnej obiektów oraz kapy chodnikowej. Każdy człon kotwy jest mocowany w łączących  elementach podczas ich betonowania. Poprzez zastosowanie elementów talerzowych zapewniona jest ciągłość izolacji w miejscu połączenia. Kotwa talerzowa typ CHO13.1 jest elementem wykonywanym wg Katalogu Detali Mostowych.

 

 

 

 

 

 

 

Montaż odbywa się poprzez wbetonowanie pierwszej części kotwy w konstrukcję nośną tak aby talerz był wypoziomowany równo z jej powierzchnią. Następnie układana jest izolacja, po czym można przykręcić drugą część kotwy. W miejscach połączeń gdzie izolacja znajduje się pomiędzy dwoma dociskającymi ją talerzami zachowana jest szczelność. Kolejnym etapem jest wykonanie samej kapy chodnikowej.

Wykonanie:

 • Kotwa czarna
 • Kotwa ocynkowana zanurzeniowo
 • Kotwa ze stali nierdzewnej (na indywidulane zapytanie)

 


 

KOTWA BARIERY SP06 CZTEROPUNKTOWA

Kotwa bariery SP06 czteropunktowa
Nazwa
Masa [kg/szt.]
Jednostka sprzedaży
Nr art.
Kotwa bariery SP06 czteropunktowa (czarna)
4,20 szt.
BM-KT-00-0-08264
Kotwa bariery SP06 czteropunktowa (ocynkowana zanurzeniowo) 4,28
szt. BM-KT-00-0-19951

 

 

 

 

Kotwa przyłączeniowa do barier energochłonnych czteropunktowa składa się z dwóch wygiętych prętów połączonych kątownikiem. Końcówki prętów mają gwint M20 na długości 60 mm.
Kotwa umożliwia mocowanie w betonowych elementach konstrukcji słupków bariery energochłonnej SP 06.

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż kotwy polega na jej wbetonowaniu w konstrukcji kapy. Kotwa utwierdzana jest w strefie zbrojonej tak aby kątowniki były na równo z poziomem betonu.

 

Wykonanie:

 • Kotwa czarna
 • Kotwa ocynkowana zanurzeniowo
 • Kotwa ze stali nierdzewnej (na indywidulane zapytanie)

 


 

KOTWA PRZYŁĄCZENIOWA CZTEROPUNKTOWA

Kotwa przyłączeniowa czteropunktowa
Nazwa
Masa [kg/szt.]
Jednostka sprzedaży
Nr art.
Kotwa czteropunktowa typ I  M16 180x200 (czarna)
2,56 szt.
BM-KT-00-0-08250
Kotwa czteropunktowa typ I  M16 180x200 (ocynkowana zanurzeniowo) 2,61
szt. BM-KT-00-0-08252
Kotwa czteropunktowa typ II M20 120x180 (czarna)
3,05
szt.
BM-KT-00-0-08253
Kotwa czteropunktowa typ II M20 120x180 (ocynkowana zanurzeniowo) 3,11
szt. BM-KT-00-0-08254

 

 

Kotwa przyłączeniowa czteropunktowa składa się z czterech gwintowanych tulejek stalowych połączonych ze sobą prętami stali zbrojeniowej. W tulejki wkręcone są śruby pozwalające na dokładne ustawienie kotwy przed betonowaniem. Występują dwa typy kotwy czteropunktowej przyłączeniowej - typ I i typ II różniące się średnicą i gwintem tulejki.
Kotwa umożliwia mocowanie w betonowych elementach konstrukcji elementy wyposażenia takie jak bariery energochłonne, ekrany dźwiękochłonne, słupki poręczy mostowych itp.
Kotwy przyłączeniowe czteropunktowe stanowią elementy podstawowe które mogą być rozbudowywane według indywidualnych potrzeb w zakresie liczby punktów mocowania (tulejek) jak i również ich rozmieszczenia.

 

 

 

 

 

 

Montaż kotwy polega na jej wbetonowaniu w konstrukcji kapy. Za pomocą śrub możliwe jest dokładne wypoziomowanie kotwy. W górnej części znajdują się plastikowe zaślepki zabezpieczające tulejki przed dostaniem się mieszanki w czasie betonowania. Po usunięciu zaślepek możliwe jest przykręcenie docelowego elementu.

Wykonanie:

 • Kotwa czarna
 • Kotwa ocynkowana zanurzeniowo
 • Kotwa ze stali nierdzewnej (na indywidulane zapytanie)
 • Inne wymiary (na indywidulane zapytanie)

 


 

KOTWA PRZYŁĄCZENIOWA SZEŚCIOPUNKTOWA

Kotwa przyłączeniowa sześciopunktowa
Nazwa
Masa [kg/szt.]
Jednostka sprzedaży
Nr art.
Kotwa sześciopunktowa typ M16 250x210/140 (czarna)
3,23 szt.
BM-KT-00-0-00981
Kotwa sześciopunktowa typ M16 250x210/140 (ocynkowana zanurzeniowo) 3,29
szt. BM-KT-00-0-23935
Kotwa sześciopunktowa typ M20 250x210/140 (czarna) 4,55
szt.
BM-KT-00-0-00983
Kotwa sześciopunktowa typ M20 250x210/140 (ocynkowana zanurzeniowo) 4,64
szt. BM-KT-00-0-23936

 

 

 

Kotwa przyłączeniowa sześciopunktowa składa się z sześciu gwintowanych tulejek stalowych połączonych ze sobą prętami stali zbrojeniowej. Wykonywana na bazie kotwy czteropunktowej. W dolne części tulejek wkręcone są śruby pozwalające na dokładne ustawienie kotwy przed betonowaniem. Występują dwa różniące się typy kotwy sześciopunktowej przyłączeniowej - z gwintem M16 i M20.
Kotwa umożliwia mocowanie w betonowych elementach konstrukcji elementów wyposażenia takich jak bariery energochłonne, ekrany dźwiękochłonne, słupki poręczy mostowych itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż kotwy polega na jej wbetonowaniu w konstrukcje kapy. Za pomocą śrub możliwe jest dokładne wypoziomowanie kotwy. W górnej części tulejek znajdują się plastikowe zaślepki zabezpieczające je przed dostaniem się mieszanki w czasie betonowania. Po usunięciu zaślepek możliwe jest przykręcenie docelowego elementu.

Wykonanie:

 • Kotwa czarna
 • Kotwa ocynkowana zanurzeniowo
 • Kotwa ze stali nierdzewnej (na indywidulane zapytanie)
 • Inne wymiary (na indywidulane zapytanie)