Kotwy Talerzowe I Punktowe

Kotwy talerzowe i punktowe to elementy przeznaczone do budowy obiektów inżynieryjnych takich jak mosty, wiadukty, kładki dla pieszych. Kotwy talerzowe są elementami łączącymi część konstrukcyjną z innymi elementami betonowymi obiektu np. kapą chodnikową lub gzymsem. Konstrukcja kotwy daje możliwość poprowadzenia izolacji przeciwwodnej między konstrukcją a danym elementem zapewniając jej szczelność w miejscach łączenia poprzez dociskające talerze.
Kotwy punktowe są elementami umożliwiającymi kotwienie wyposażenia obiektu: słupków poręczy, barier energochłonnych, dźwiękochłonnych lub słupów oświetleniowych.

Aprobaty, certyfikaty, atesty

01
Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2017/0008
Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2017/0008
410.08 KB
02
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych IBDiM Nr 4/2/2017/002/2017.12.04 Kotwy talerzowe i przyłączeniowe
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych IBDiM Nr 4/2/2017/002/2017.12.04 Kotwy talerzowe i przyłączeniowe
494.35 KB

Katalog do pobrania

01
Produkty i sprzęt do budowy mostów
Produkty i sprzęt do budowy mostów