Kotwy Talerzowe I Punktowe

Kotwy talerzowe i punktowe to elementy przeznaczone do budowy obiektów inżynieryjnych takich jak mosty, wiadukty, kładki dla pieszych. Kotwy talerzowe są elementami łączącymi część konstrukcyjną z innymi elementami betonowymi obiektu np. kapą chodnikową lub gzymsem. Konstrukcja kotwy daje możliwość poprowadzenia izolacji przeciwwodnej między konstrukcją a danym elementem zapewniając jej szczelność w miejscach łączenia poprzez dociskające talerze.
Kotwy punktowe są elementami umożliwiającymi kotwienie wyposażenia obiektu: słupków poręczy, barier energochłonnych, dźwiękochłonnych lub słupów oświetleniowych.

Aprobaty, certyfikaty, atesty

01
Aprobata Techniczna IBDiM - Nr AT/2007-03-1277/4
Aprobata Techniczna IBDiM - Nr AT/2007-03-1277/4
34.79 KB

Katalog do pobrania

01
Produkty i sprzęt do budowy mostów
Produkty i sprzęt do budowy mostów
10.07 MB