Podkładki Tłumiące Leschuplast

PODKŁADKI TŁUMIĄCE TYP SD, TD 21 SD

Podkładki elastomerowe tłumiące typ SD oraz typ TD 21 SD to niezbrojone jednorodne podkładki profilowane. Podkładka typ SD jest przeznaczona do elementów prefabrykowanych, natomiast typ TD 21 SD do elementów żelbetowych monolitycznych. Pianka przylegająca do elastomeru stanowi jedynie element wypełniający, który zapobiega zbetonowaniu się elementów.
Podkładki elastomerowe tłumiące przeznaczone są do stosowania jako izolacja akustyczna biegów schodowych, podestów i spoczników oraz pomostów łączących.
    Aby podkładki poprawnie spełniły swoją funkcje należy spełnić kilka warunków:
a)   bieg schodowy nie może być połączony ze ścianą klatki schodowej; w tym celu należy założyć dylatację i zabezpieczyć ją odpowiednimi wkładkami izolacyjnymi i kitami trwale elastycznymi;
b)  między biegiem schodowym a spocznikiem (podestem) musi być zachowana dylatacja; wykonanie i zabezpieczenie dylatacji jak w p. a);
c)  na podestach i spocznikach (łącznie z pierwszym stopniem, jeżeli jego górna powierzchnia znajduje się na tym samym poziomie co spocznik) należy wykonać izolacyjne podłogi (np. pływające lub elastyczne nawierzchnie podłogowe o wskaźniku ΔLw równym wskaźnikowi zastosowanych podkładek elastomerowych; na obrzeżu podłogi należy zastosować elastyczną izolację przyścienną dodatkowo zabezpieczoną kitem trwale plastycznym.
  Wartości laboratoryjne wskaźnika zmniejszenia poziomu uderzeniowego (tłumienia dźwięków uderzeniowych)ΔLw w wyniku zastosowania oparcia biegów schodowych na podestach (spocznikach) za pośrednictwem podkładek elastomerowych typ SD (grubość 10 mm) i typ TD 21 SD (grubość 10 mm) wynoszą:

  •    przy naprężeniach 0,1 ÷ 0,3 MPa: ΔLw = 23 dB,
  •    przy naprężeniach 0,4 ÷ 1,0 MPa: ΔLw = 24 dB.

 

   Zgodnie z normą PN-B-02151-3:1999 przy projektowaniu należy stosować wartości ΔLw zredukowane o 2 dB w stosunku do wartości laboratoryjnych.
Podkładki elastomerowe tłumiące Typ SD przeznaczone są do tłumienia drgań i dźwięków w budynkach budownictwa ogólnego i konstrukcjach przemysłowych. Charakteryzują się bardzo dobrą sprężystością.  
Oprócz tłumienia drgań i dźwięków podkładki typ SD przenoszą obciążenia od elementów podpieranych do 10 N/mm2 i odkształcenia nie większe niż  ±4 mm (dla grubości 10 mm), ±2 mm (dla grubości 5 mm) oraz zabezpieczają krawędzie przylegających elementów przed uszkodzeniem. Podkładki profilowane Typ SD mogą być stosowane również jako podkładki liniowe do oddzielenia leżących na sobie elementów prefabrykowanych, natomiast podkładki Typ TD 21 SD do elementów betonowanych na budowie. Powodują one kontrolowane przenoszenie obciążenia i umożliwiają niezakleszczające się przemieszczenia poziome oraz obroty konstrukcji podpieranych. Zapobiegają powstawaniu nadmiernego mimośrodu obciążenia. Jednocześnie wyrównują ewentualne odchylenia w równoległości powierzchni łożyskowania.
Dzięki tym właściwościom można zapobiec powstawaniu nadmiernego mimośrodu obciążenia oraz zapewnić ochronę powierzchni łożyskowania. Jednocześnie wyrównane zostają ewentualne odchylenia w równoległości powierzchni łożyskowania.

 

PODKŁADKA ELASTOMEROWA TŁUMIĄCA TYP SD

Opis produktu

Podkładki elastomerowe tłumiące Typ SD produkowane są w kształcie profilowanych pasów. Dostarczane są w rolkach o długości 10 mb i szerokości 200 mm,  posiada nacięcia które umożliwiają odrywanie pasków o szerokości 50, 100, 150 mm.

Wymiary:

  • grubość t: 5, 10 mm
  • wymiary boków:
    szerokość b: 50, 100, 150, 200 mm


Standardowo podkładka Typ SD występuje w rolkach 10 mb (dla t=10 mm), oraz 20 mb (dla t=5 mm). Istnieje możliwość docięcia podkładki na wymiar.

 

Warunki odporności ogniowej

Podkładki elastomerowe profilowane posiadają badania ogniowe przeprowadzone w Laboratorium Badań Ogniowych ITB. Spełniają one wymagania dla klasy odporności ogniowej REI 120.
Przy doborze podkładek liniowych należy uwzględnić zasięg zniszczenia/degradacji podkładki bez osłony z wełny mineralnej lub z jej zastosowaniem zgodnie z wytycznymi zawartymi w Aprobacie Technicznej nr AT-15-7634/2013.
W przypadku podkładek punktowych dla zachowania klasy odporności ogniowej REI 120 należy stosować dodatkowo osłonę z wełny mineralnej szerokości minimum 30 mm.

 

Specyfikacja zamówienia

t x b [mm]

t - grubość podkładki [mm]
b - szerokość podkładki [mm]

l- długość podkładki [mm]
   dla t=5mm - rolki po 20 mb
   dla t=10mm - rolki po 10mb 


Wymiarowanie podkładki Typ
 SD

Grubość podkładki
t [mm]
Szerokość podkładki
b [mm]
Długość*
l [m]
Dopuszczalne naprężenie
σm [N/mm²]

Dopuszczalne naprężenie
dla właściwości tłumiących
σm [N/mm²]

Przemieszczenie poziome
[mm]
5 50 20 do 15 0,1 ÷ 1,0 ± 2
5 100 20 do 15 0,1 ÷ 1,0 ± 2
5 150 20 do 15 0,1 ÷ 1,0 ± 2
5 200 20 do 15 0,1 ÷ 1,0 ± 2
10
50
10
do 10
0,1 ÷ 1,0 ± 4
10
100
10
do 10
0,1 ÷ 1,0 ± 4
10
150
10
do 10
0,1 ÷ 1,0 ± 4
10
200
10
do 10
0,1 ÷ 1,0 ± 4
*Standardowo podkładka SD występuje w rolkach z możliwością docięcia na wymiar

 

PODKŁADKA TŁUMIĄCA TYP TD 21 SD

Podkładka typ TD 21 SD jest przeznaczona do elementów monolitycznych (wykonywanych na mokro). Elastyczna pianka przylegająca do elastomeru stanowi jedynie element wypełniający.


Opis produktu

Podkładka typ TD 21 SD produkowana jest standardowo w dwóch rodzajach dla każdej grubości, wymiary pianki uzupełniającej mogą być dowolne.

Wymiary:

  • grubość t: 5, 10 mm
  • szerokość rdzenia podkładki bE: 50, 100 mm
  • szerokość podkładki b: 100, 150 mm

Standardowo podkładka TD 21 SD występuje w odcinkach po 1 m z możliwością docięcia na wymiar.

 

Warunki odporności ogniowej

Podkładki elastomerowe profilowane linowe posiadają badania ogniowe przeprowadzone w Laboratorium Badań Ogniowych ITB. Spełniają one wymagania dla klasy odporności ogniowej REI 120.
Przy doborze podkładek należy uwzględnić zasięg zniszczenia/degradacji podkładki bez osłony z wełny mineralnej lub z jej zastosowaniem zgodnie z wytycznymi zawartymi w Aprobacie Technicznej.

 

Specyfikacja zamówienia

t x bE / b [mm]

t – grubość podkładki [mm]
bE – szerokość rdzenia elastomerowego [mm]
b – szerokość podkładki [mm]

l - długość podkładki (standardowo 1 m)


Wymiarowanie podkładki Typ TD 21 SD

Grubość podkładki
t [mm]
Szerokość rdzenia
elastomerowego

bE [mm]
Szerokość podkładki
b [mm]
Długość*
l [m]
Dopuszczalne naprężenie
σm [N/mm²]
Dopuszczalne naprężenie
dla właściwości tłumiących**
σm [N/mm²]
Przemieszczenie poziome
[mm]
5 50 100 1 do 15 0,1 ÷ 1,0 ± 2
5 100 150 1 do 15 0,1 ÷ 1,0 ± 2
10
50
100
1
do 10
0,1 ÷ 1,0 ± 4
10
100
150
1
do 10
0,1 ÷ 1,0 ± 4
*Standardowo podkładka SD występuje w rolkach 10 mb z możliwością docięcia na wymiar
**Naprężenia odnoszą się do rdzenia podkładki

 

ELEMENTY IZOLACJI AKUSTYCZNEJ SPOCZNIKÓW


Opis produktu

Elementy tłumiące do schodów przeznaczone są do wykonywania zabezpieczeń przed przenoszeniem dźwięków uderzeniowych z klatek schodowych do pomieszczeń przyległych. Stosowane są do elementów betonowych monolitycznych i prefabrykowanych. 


Typy elementów tłumiących

ELEMENT TYP B ELEMENT TYP Z
Profil z pianki z tworzywa sztucznego z rdzeniem elastomerowym w postaci podkładki tłumiącej SD. Tłumi dźwięk uderzenia do 31 dB. Element wyposażony w klapy boczne w celu uniknięcia mostków akustycznych.

Element z tworzywa sztucznego z umieszczoną wewnątrz podkładką tłumiącą SD. Tłumi dźwięk uderzenia do 31 dB. Dopuszczalna siła wertykalna (występująca na podporze) wynosi 76 kN.
PŁYTA SZCZELINOWA K
Element z pianki z tworzywa sztucznego. Stosowany do uniknięcia mostków akustycznych. Montaż następuje przy użyciu taśmy obustronnie klejącej.

Symbol Jednostka sprzedaży Jednostka miary Nr art.
Podkładka elstomerowa tłumiąca typ SD z elast. pianką wypełn. typ Z 10x50x1000 mm szt. szt. PL-PE-TL-4-57331
Podkładka elstomerowa tłumiąca typ SD z elast. pianką wypełn. typ Z 10x50x1200 mm szt. szt. PL-PE-TL-4-57332
Podkładka elstomerowa tłumiąca typ SD z elast. pianką wypełn. typ B 10x55x1000 mm szt. szt. PL-PE-TL-4-57330
Podkładka elstomerowa tłumiąca typ SD z elast. pianką wypełn. typ B 10x55x1200 mm szt. szt. PL-PE-TL-4-51587
Płyta szczelinowa K 10x355x1000 mm szt. szt. PL-PE-TL-4-27607