Podkładki Niezbrojone Leschuplast

PODKŁADKI ELASTOMEROWE NIEZBROJONE TYP N15, N20, N3 i R5

Opis produktu

Podkładki elastomerowe niezbrojone Typ N15, N20, N3 wykonywane są z kauczuku wulkanizowanego na bazie EPDM, natomiast Typ R5 z kompozytu poliuretanowo-gumowego. Powierzchnia podkładek jest gładka. Podkładki  Typ N15 i N20 przeznaczone są do łożyskowania dźwigarów, belek, podciągów oraz stropów. Przekazują obciążenia na podporę, zapewniają swobodny obrót elementów na podporze oraz zmniejszenie sił poziomych wywołanych skurczem, oddziaływaniem temperatury i odkształceniem. Zapobiegają one powstawaniu nadmiernego mimośrodu obciążenia na podporze oraz koncentracji naprężeń na krawędzi. Podkładki Typ N3 i R5 w sposób kontrolowany przenoszą ciężar i pozwalają na niewielkie odkształcenia poziome o niskim stopniu wymuszenia, a także na skręcenia podpór. Pozwalają także na uniknięcie nadmiernej ekscentryczności obciążenia i nacisków krawędzi. Jednocześnie wyrównane zostają niewielkie nierówności i odchylenia od równoległości powierzchni przylegających. Przeznaczone są do stosowania w miejscach nie narażonych na wpływ warunków pogodowych i promieni nadfioletowych.

Podkładki mają zastosowanie w przypadku występowania naprężeń do 15 N/mm2 (Typ N15), do 20 N/mm2 (Typ N20), do 3N/mm2 (Typ N3) i do 1,5 N/mm2 (Typ R5).


Podkładki elastomerowe niezbrojone Typ N15, N20, N3 i R5 produkowane są w kształcie płytek kwadratowych, prostokątnych lub okrągłych z otworami  (okrągłe, owalne, otwarte) lub bez otworów. 

Wymiar:
grubość t : 5, 10, 15, 20mm
wymiary boków: 

 • Typ N15, N20
  szerokość b : 50÷1400mm
  długość l : 50÷12000mm

 • Typ N3
  szerokość b: 50 - 1400 mm 
  długość l: 100 - 10000 mm dla t = 5 mm
                    100 - 5000 mm dla t =10 - 20 mm

  Typ R5
  szerokość b: 50 - 1250 mm 
  długość l: 100 - 10000 mm 

Oznaczenie:
t – grubość podkładki, mm
b – szerokość podkładki, mm
l – długość podkładki, mm
d1 - średnica otworu, mm

d2 - długość otworu, mm
D - średnica podkładki okrągłej, mm

 

Standardowo podkładki elastomerowe niezbrojone Typ N15 i N20 występują w płytach o wymiarze 1000 x 1400 mm z możliwością docięcia na wymiar.

 

Wskazówki techniczno-montażowe

Podkładki elastomerowe należy umieszczać na podporze w obszarze znajdującego się zbrojenia elementu podpierającego.

Podkładki elastomerowe niezbrojone stosowane są tam, gdzie nie występują obciążenia dynamiczne. 

 

Warunki odporności ogniowej

Podkładki elastomerowe niezbrojone posiadają badania ogniowe przeprowadzone w Laboratorium Badań Ogniowych ITB. Spełniają one wymagania dla klasy odporności ogniowej REI 120.
Przy doborze podkładek liniowych należy uwzględnić zasięg zniszczenia/degradacji podkładki bez osłony z wełny mineralnej lub z jej zastosowaniem zgodnie z wytycznymi zawartymi w Aprobacie Technicznej nr AT-15-7634/2013.
W przypadku podkładek punktowych dla zachowania klasy odporności ogniowej REI 120  należy stosować obwodowo dodatkowo osłonę z wełny mineralnej szerokości minimum 30 mm.

Specyfikacja zamówienia

 

t x b x l mm

t – grubość podkładki, mm
b – szerokość podkładki, mm
l – długość podkładki, mm

 

 

 

 

DODATKOWE PARAMETRY OKREŚLANE DLA PODKŁADEK N15 I N20

Poprzeczne siły rozciągające wynikające z odkształcenia liniowego podkładki

(DOT. 2 klasy łożyskowania, jeśli nie jest wymagany dokładniejszy dowód)

Zq = 1,5 · F · t · a · 10-5

Zq - poprzeczna siła rozciągająca, N
F - obciążenie, N
t - grubość podkładki, mm
a - krótszy bok podkładki, mm

W celu przejęcia przez podporę poprzecznej siły rozciągającej należy wykonać dodatkowe zbrojenie w elemencie podporowym.

Obciążenie równoległe do powierzchni podkładki (odkształcenia wynikające z przemieszczenia poziomego).
Maksymalny, dopuszczalny kąt odkształcenia i zakres przemieszczenia poziomego ( zabezpieczenie przed przesunięciem) obliczane są w następujący sposób:

tan γ - kąt odkształcenia, -
t - grubość podkładki, mm
u - przemieszczenie poziome, mm

Stałe zewnętrzne obciążenia równoległe do powierzchni podkładki są niedopuszczalne. Przy przyjmowaniu krótkotrwałych zewnętrznych poziomych obciążeń zalecane jest spełnienie warunku zabezpieczenia przed przesunięciem:

H1 + H2 ≤ 0,05 · F
H2 = b ⋅ l ⋅ G ⋅ tan ɣ

H1 -zewnętrzne obciążenie poziome, N
H2 - siła wewnętrzna wynikająca z odkształcenia, N
tan γ - kąt odkształcenia, -
G - moduł sprężystości poprzecznej (1,5 N/mm2)
F - obciążenie, N
b, l - długości boków podkładki, mm

Przy oddziaływaniu krótkotrwałych zewnętrznych obciążeń poziomych, max. dopuszczalny kąt odkształcenia nie może zostać przekroczony.

Kąt obrotu

Dopuszczalny kąt obrotu wynikający z odkształcenia i ugięcia elementu opieranego na podporze z uwzględnieniem nierówności i skośności powierzchni łożyskowania wylicza się w następujący sposób:

 α - kąt obrotu, rad

Przy wymiarowaniu przylegających elementów konstrukcji (podpieranego i opieranego) należy wziąć pod uwagę możliwość powstania mimośrodu obciążenia na skutek odkształcenia podkładki pod wpływem siły pionowej i obrotu.

e - mimośród

 

Sztywność

Jeśli dobierane są dwie podkładki o różnym formacie pod jednym elementem konstrukcyjnym (w jednej linii), wówczas nie można przekroczyć następującej proporcji (warunku):

 

warunek ten nie może zostać przekroczony.

W przypadku nie spełnienia tego warunku należy przeprowadzić dowód przejęcia całego obciążenia przez poszczególne (pojedyncze) podkładki.

 

Wymiarowanie podkładki N15

Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  N15
Grubość  podkładki  t=5mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σm, N/mm²
Długość/szerokość
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
50
15,00
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
Standardowe przemieszczenia poziome ± 2,1mm
Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  N15
Grubość  podkładki  t=10mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σm do 15 N/mm²
Długość/szerokość
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
50
4,69
6,75
8,33
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
75
6,75
10,55
13,78

100
8,33
13,78

125
8,3315,00
150
8,33
175
8,33
200
8,33
250
8,33
300
8,33
350
8,33
400
8,33
1000
8,33
Standardowe przemieszczenia poziome ± 5,6mm
Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  N15
Grubość  podkładki  t=15mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σdo 15 N/mm²
Długość/szerokość
[mm]
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
1000
75
4,62
6,13
7,36
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33 8,33 8,33 8,33
100
6,13
8,30
10,32
12,0
13,48
14,80
14,80
14,80
14,80

125
7,36
10,32
13,00

150
8,33
12,00
15,00
175
8,33
12,00
200
8,33 13,48
250
8,33 14,80
300
8,33 14,80
350
8,33 14,80
400
8,33
450
8,33
1000
8,33
Standardowe przemieszczenia poziome ± 9,1mm
Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  N15
Grubość  podkładki  t=20mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σdo 15 N/mm²
Długość/szerokość
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
50
1,17
1,69
2,08
2,08
2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08
75
1,69
2,64
3,44
4,12
4,69
4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69
100
2,08
3,44
4,69
5,79
6,75
7,59
8,33
8,33
8,33 8,33 8,33 8,33
125
2,08
4,12
5,79
7,32
8,72
9,97
11,09
13,02
13,02
13,02
13,02
13,02
150
2,08
4,69
6,75
8,72
10,55
12,23
13,78

175
2,08
4,69
7,59
9,97
12,23
14,36

200
2,08
4,69
8,33
11,09
13,78

250
2,08 4,69 8,33 13,02
15,00
300
2,08 4,69 8,33 13,02
350
2,08 4,69 8,33 13,02
400
2,08 4,69 8,33 13,02
1000
2,08 4,69 8,33 13,02
Standardowe przemieszczenia poziome ± 12,6mm
Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  N20
Grubość  podkładki  t=5mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σm do 20N/mm²
Długość/szerokość
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
50
18,75
20,00
75

100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
Standardowe przemieszczenia poziome ± 2,1mm
Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  N20
Grubość  podkładki  t=10mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σdo 20N/mm²
Długość/szerokość
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
50
4,69
6,75
8,33
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
75
6,75
10,55
13,78
16,48
18,75
18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75
100
8,33
13,78
18,75

125
8,33 16,48
20,00
150
8,33 18,75
175
8,33 18,75
200
8,33 18,75
250
8,33 18,75
300
8,33 18,75
350
8,33 18,75
400
8,33 18,75
1000
8,33 18,75
Standardowe przemieszczenia poziome ± 5,6mm
Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  N20
Grubość  podkładki  t=15mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.   σdo 20N/mm²
Długość/szerokość
[mm]
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
1000
75
4,62
6,13
7,36
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33
8,33 8,33 8,33 8,33
100
6,13
8,33
10,32
12,0
13,48
14,80
14,80
14,80
14,80
14,82
14,82
14,82
125
7,36
10,32
13,00
15,52
15,52
17,73
19,72

150
8,33
12,00
15,52
18,76

175
8,33
13,78
17,73

200
8,33 14,80
19,72
250
8,33 14,80
20,00
300
8,33 14,80
350
8,33 14,80
400
8,33 14,82
450
8,33 14,82
1000
8,33 14,82
Standardowe przemieszczenia poziome ± 9,1mm
Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  N20
Grubość  podkładki  t=20mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.   σdo 20N/mm²
Długość/szerokość
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
50
1,17
1,69
2,08
2,08
2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08
75
1,69
2,64
3,44
4,12
4,69
4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69 4,69
100
2,08
3,44
4,69
5,79
6,75
7,59
8,33
8,33
8,33 8,33 8,33 8,33
125
2,08
4,12
5,79
7,32
8,72
9,97
11,09
13,02
13,02
13,02
13,02
13,02
150
2,08
4,69
6,75
8,72
10,55
12,23
13,78
16,48
18,75
18,75
18,75
18,75
175
2,08
4,69
7,59
9,97
12,23
14,36
16,33
19,87

200
2,08
4,69
8,33
11,09
13,78
16,33
18,75

250
2,08 4,69 8,33 13,02
16,48
19,87

300
2,08 4,69 8,33 13,02 18,75
20,00
350
2,08 4,69 8,33 13,02 18,75
400
2,08 4,69 8,33 13,02 18,75
1000
2,08 4,69 8,33 13,02 18,75
Standardowe przemieszczenia poziome ± 12,6mm

Uwaga:
1. Podkładki o innych wymiarach należy odpowiednio przeliczyć w celu określenia dopuszczalnych naprężeń.
2. Maksymalne dopuszczalne naprężenie dla  podkładek wynosi 20 N/mm2 (dla Typ N20).

Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  N3
Grubość  podkładki  t=5mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σm do 3 N/mm²
Długość/szerokość 
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
50
3,00
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  N3
Grubość  podkładki  t=10mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σdo 3 N/mm²
Długość/szerokość 
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
50
3,00
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  N3
Grubość  podkładki  t=15mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σdo 3 N/mm²
Długość/szerokość 
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450 1000
50
3,00
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
1000
Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  N3
Grubość  podkładki  t=20mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σdo 3 N/mm²
Długość/szerokość 
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
50
1,17 1,69
2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08
75
1,69
2,64


100
2,08
 
125
2,083,00
150
2,08
175
2,08
200
2,08
250
2,08
300
2,08
350
2,08
400
2,08
1000
2,08

Uwaga:
1. Podkładki o innych wymiarach należy odpowiednio przeliczyć w celu określenia dopuszczalnych naprężeń.
2. Maksymalne dopuszczalne naprężenie dla  podkładek wynosi 3 N/mm2 (dla Typ N3).

Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  R5
Grubość  podkładki  t=5mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σdo 1,5 N/mm²
Długość/szerokość 
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
50
1,5
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  R5
Grubość  podkładki  t=10mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σdo 1,5 N/mm²
Długość/szerokość 
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
50
1,5
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000

Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  R5
Grubość  podkładki  t=15mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σdo 1,5 N/mm²
Długość/szerokość 
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450 1000
50
1,5
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
450
1000

Podkładka  elastomerowa  niezbrojona  R5
Grubość  podkładki  t=20mm
Dopuszczalne  naprężenia,  dop.  σdo 1,5 N/mm²
Długość/szerokość 
[mm]
50
75
100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000
50
1,17 1,5
75

100
125
150
175
200
250
300
350
400
1000

Uwaga:
1. Podkładki o innych wymiarach należy odpowiednio przeliczyć w celu określenia dopuszczalnych naprężeń.
2. Maksymalne dopuszczalne naprężenie dla  podkładek wynosi 1,5 N/mm2 (dla Typ R5).

PODKŁADKI ELASTOMEROWE NIEZBROJONE Z RDZENIEM ELASTOMEROWYM TYP TD 21 S I TDG 27 SZ

Opis produktu

TYP TD 21 S 
Podkładki liniowe Typ TD 21 S to podkłady taśmowe, stałe, które składają się z rdzenia wykonanego z kauczuku wulkanizowanego na bazie EPDM oraz pianki wypełniającej. Przeznaczone są do łożyskowania dachów płaskich, stropów, belek, podciągów. Podkładki te stosowane są w przypadku mniejszych zakresów przemieszczeń (do ± 5,6 mm) w celu wyznaczenia punktu stałego podparcia przy obciążeniach do 8 N/mm2 lub do 15 N/mm2. Zapobiegają tworzeniu się szczelin powstałych na skutek przemieszczeń poziomych, chronią przed nadmiernym obciążeniem krawędzi powierzchni podporowej, a także przeciwdziałają powstawaniu szczelin spowodowanych przechyleniem muru. Podkładki te stosuje się do podpierania elementów żelbetowych monolitycznych i (wykonanych na mokro). Stosowane są w celu wyznaczenia punktu stałego lub w przypadku minimalnych przemieszczeń konstrukcji podpieranych np. stropu, dachu itp. Zmiany długości i kąt obrotu elementu podpieranego kompensowane są poprzez odkształcenia postaciowe rdzenia podkładki. 

TYP TDG 27 SZ
Podkładki liniowe Typ TDG 27 SZ to podkłady taśmowe, ślizgowe, które składają się z rdzenia wykonanego z kauczuku wulkanizowanego na bazie EPDM oraz pianki wypełniającej. W podkładce znajduje się także Dwuwarstwowa folia ślizgowa na bazie HDPE z warstwą smaru, dodatkowo całość jest  laminowana w celu zabezpieczenia w transporcie oraz podczas montażu. Przeznaczone są do łożyskowania dachów płaskich, stropów, belek, podciągów. Umożliwiają swobodny przesuw płyt, belek w zakresie ± 20 mm, dla naprężeń do 3 N/mm2. Zapobiegają tworzeniu się szczelin powstałych na skutek przemieszczeń poziomych, chronią przed nadmiernym obciążeniem krawędzi powierzchni podporowej, a także przeciwdziałają powstawaniu szczelin spowodowanych przechyleniem muru. 

Podkładki elastomerowe niezbrojone Typ TD 21 S i TDG 27 SZ produkowane są w kształcie płytek prostokątnych. 

Wymiary: 

Typ TD 21 S

 • grubość t : 5, 10mm
 • wymiary boków: 
 szerokość podkładki b: 115÷365mm
 szerokość rdzenia podkładki: 25, 50mm

 

Typ TDG 27 SZ
grubość t : 7, 12 mm
grubość d : 5, 10 mm
szerokość podkładu b: 115÷500mm
szerokość rdzenia podkładki bE: 25÷100mm


Specyfikacja zamówienia


Oznaczenie:

t – grubość podkładki, mm

bE - szerokość rdzenia podkładki, mm

b – szerokość podkładki, mm

l – długość podkładki, mm

 

 

 

Uwaga:
Istnieje możliwość zaprojektowania podkładki liniowej Typ TD 21 S oraz TDG 27 SZ o innych wymiarach.

 

Wskazówki techniczno-montażowe

Podkładki elastomerowe należy umieszczać na podporze w obszarze znajdującego się zbrojenia elementu podpierającego.

 

Warunki odporności ogniowej

Podkładki elastomerowe niezbrojone linowe posiadają badania ogniowe przeprowadzone w Laboratorium Badań Ogniowych ITB. Spełniają one wymagania dla klasy odporności ogniowej REI 120.
Przy doborze podkładek należy uwzględnić zasięg zniszczenia/degradacji podkładki bez osłony z wełny mineralnej lub z jej zastosowaniem zgodnie z wytycznymi zawartymi w Aprobacie Technicznej nr AT-15-7634/2013

Wymiarowanie podkładki elastomerowej niezbrojonej Typ TD 21 S - liniowej

Grubość podkładki
t [mm]
Szerokość rdzenia
elastomerowego
bE [mm]
Szerokość
podkładki
b [mm]
Kąt obrotu *
[‰]
Średnie naprężenie
[N/mm2]
Dopuszczalne
obciążenie
F [kN/m]
Przemieszczenie poziome
[mm]
5
25
115
40
8
200
± 2,1
150
175
200
240
300
365
5
50
115
20
15
750
± 2,1
150
175
200
240
300
365
10
50
115
40
8
400
± 5,6
150
175
200
240
300
365
Standardowa długość podkładki wynosi 1 mb.

Wymiarowanie podkładki elastomerowej niezbrojonej ślizgowej Typ TDg 27 SZ - liniowej

Grubość rdzenia 
elastomerowego
d [mm]

Szerokość rdzenia 
elastomerowego
bE [mm]
Szerokość 
podkładki 
b [mm]
Grubość
podkładki 
t [mm]

Kąt obrotu 
[‰]

Średnie naprężenie
[N/mm²]

Dopuszczalne obciążenie 
F [kN/m
]
5
25
115
7
40
3
75
150
175
200
240
300
365
5
50
115
7
20
3
15
150
175
200
240
300
365
Grubość rdzenia 
elastomerowego
d [mm]

Szerokość rdzenia 
elastomerowego
bE [mm]
Szerokość 
podkładki 
b [mm]
Grubość
podkładki 
t [mm]

Kąt obrotu 
[‰]

Średnie naprężenie
[N/mm²]

Dopuszczalne obciążenie 
F [kN/m
]
5
75
115
7
13
3
225
150
175
200
240
300
365
5
100
150
7
10
3
300
175
200
240
300
365
10
50
115
12
40
3
150
150
175
200
240
300
365
10
75
115
12
27
3
225
150
175
200
240
300
365
10
100
150
12
20
3
300
175
200
240
300
365
Przemieszczenie poziome ± 20mm
Współczynnik tarcia 0,05 do 0,10 przy 23°C
Standardowa długość podkładki wynosi 1mb

 

PODKŁADKI ELASTOMEROWE NIEZBROJONE ŚLIZGOWE TYP NEG - PUNKTOWE

Opis produktu

Podkładki elastomerowe niezbrojone ślizgowe Typ NEG to punktowe elementy wykonywane z kauczuku chloroprenowego (CR) lub etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM), płyty ślizgowej POM, powłoki teflonowej i kołnierza piankowego. Przeznaczone są do łożyskowania dźwigarów, belek, podciągów, stropów, w przypadku przemieszczeń do ± 20 mm i przy naprężeniu do 5 N/mm2. Dzięki idealnemu doborowi materiałów ślizgowych, wchodzących w skład podkładki zostaje zminimalizowany współczynnik tarcia przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowego łożyskowania.

Podkładki elastomerowe ślizgowe kompensują poziome przemieszczenia elementu podpieranego przez swobodny ruch płyty ślizgowej po powierzchni elastomeru z zamocowaną powłoką PTFE. Jednocześnie zapewniają one przenoszenie obciążeń i wyrównanie zgodnego z założeniem obrotu konstrukcji na podporze, a także redukują nierówności na powierzchniach łożyskowania.

Podkładki elastomerowe niezbrojone ślizgowe Typ NEG produkowane są w kształcie płytek kwadratowych prostokątnych lub okrągłych z otworami lub bez otworów. Ewentualne otwory wykonane są: w rdzeniu elastomerowym otwór okrągły, w płycie ślizgowej otwór owalny zgodny z kierunkiem przesuwu.

Wymiary:

 • grubość t : 9, 14, 19, 24mm 
 • grubość d : 5, 10, 15, 20mm
 • wymiary boków: 
  minimalna szerokość b: 140mm 
  minimalna długość l: 140mm
  maksymalny wymiar: 1000x1000mm

Oznaczenie:
t - grubość podkładki, mm
d – grubość bloku elastomerowego, mm 
b – szerokość podkładki, mm
l – długość podkładki, mm
d1- średnica otworu, mm

d2- długość otworu owalnego w płycie ślizgowej, mm
D - średnica podkładki, mm

Uwaga:
Podkładki NEG produkowane są w dowolnych wymiarach. Minimalny wymiar bloku elastomerowego to 100x100 mm.

Wskazówki techniczno-montażowe

Podkładki elastomerowe należy umieszczać na podporze w obszarze znajdującego się zbrojenia elementu podpierającego.

Podkładki elastomerowe niezbrojone stosowane są tam, gdzie nie występują obciążenia dynamiczne. Dla obciążeń dynamicznych powinno być stosować się elementy elastomerowe zbrojone.

Warunki odporności ogniowej

Podkładki elastomerowe niezbrojone ślizgowe punktowe posiadają badania ogniowe przeprowadzone w Laboratorium Badań Ogniowych ITB. Spełniają one wymagania dla klasy odporności ogniowej REI 120.
Przy doborze podkładek należy uwzględnić zasięg zniszczenia/degradacji podkładki w osłonie z wełny mineralnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Aprobacie Technicznej nr AT-15-7634/2013

Specyfikacja zamówienia

bE x lE x d/ b x l / t mm

b– szerokość bloku elastomerowego, mm
lE – długość bloku elastomerowego, mm
d – grubość bloku elastomerowego, mm
b – szerokość płyty ślizgowe, mm
l – długość płyty ślizgowej, mm
t - grubość podkładki, mm


WYMIAROWANIE PODKŁADKI ELASTOMEROWEJ NIEZBROJONEJ ŚLIZGOWEJ TYP NEG - PUNKTOWEJ

Wymiary podkładki
Grubość
podkładki
t [mm]
Grubość bloku 
elastomerowego
d [mm]
Dopuszczalne 
obciążenie
F [kN]
Dopuszczalny kąt obrotu

Dopuszczalne średnie 
naprężenie
[N/mm²]
Blok elastomerowy 
bE x lE [mm]
Płyta ślizgowa
b x l [mm]
Krótszy bok
b [‰]
Dłuższy bok
l [‰]
100 x 100
140 x 140

9
5
50
10
10
5
14
10
30
20
20
3
100 x 150

140 x 190

9
5
75
10
7
5
14
10
54
20
13
3,6
150 x 200

190 x 240

9
5
150
7
5
5
14
10
150
13
10
5
200 x 200 

240 x 240


9
5
200
5
5
5
14
10
200
10
10
5
19
15
170
15
15
4,3
200 x 250


240 x 290


9
5
250
5
4
5
14
10
250
10
8
5
19
15
222
15
12
4,4
200 x 300
240 x 340
9
5
300
5
3
5
14
10
300
10
7
5
19
15
288
15
10
4,8
250 x 300
290 x 340
9
5
375
4
3
5
14
10
375
8
7
5
19
15
370
12
10
4,9
200 x 400
240 x 440
9
5
400
5
3
5
14
10
400
10
5
5
19
15
400
15
8
5
24
20
320
20
10
4
250 x 400
290 x 440 
9
5
500
4
3
5
14
10
500
8
5
5
19
15
500
12
8
5
24
20
462
16
10
4,6
300 x 400
340 x 440
9
5
600
3
3
5
14
10
600
7
5
5
19
15
600
10
8
5
24
20
600
13
10
5
Przemieszczenie poziome ± 20 mm
Współczynnik tarcia 0,01 do 0,05 przy 23°C