Instrukcje Montażowe

Podkładki elastomerowe, punktowe N15, N20, NEG, B1EG, SD, TD 21 SD

Podkładki punktowe należy umieszczać w środku powierzchni podparcia. Dodatkowe czynności montażowe nie są wymagane.

Podkładki elastomerowe należy umieszczać na podporze w obszarze znajdującego się zbrojenia elementu podpierającego.

Tylko poprzez prawidłowe ułożenie zagwarantowana zostanie właściwa funkcja podkładki, w innych przypadkach ich nośność może zostać zmniejszona.
Przylegające powierzchnie muszą być wygładzone, równe i równoległe względem siebie.
Powierzchnie łożyskowania muszą posiadać wystarczającą wytrzymałość na ściskanie, a także odpowiednią wytrzymałość na rozciąganie (patrz podkładki elastomerowe N15 i N20). 

Boczne powierzchnie podkładki nie mogą zostać uszkodzone podczas swojej pracy (tzn. odkształcania się, przemieszczeń lub obrotu). Podkładka może być montowana tylko będąc w stanie suchym bez jakiegokolwiek zwilżania np. tłuszczami, rozpuszczalnikami lub podobnymi substancjami. Podkładki należy układać na suchych powierzchniach łożyskowania bez jakiegokolwiek klejenia do podłoża. W przypadku możliwości wystąpienia znacznych przemieszczeń konstrukcji, podkładki elastomerowe powinny być zabezpieczone przed możliwością poślizgu po podłożu przez stosowane bolce, opory. Poślizg taki może doprowadzić do zniszczenia elementu.

W przypadku wykonywania elementów betonowanych na budowie (po zabetonowaniu elementu podpieranego) przestrzeń otaczająca łożysko musi być wypełniona podatnym, elastycznym materiałem (np. pianką), a miejsca styku podkładki z szalunkiem powinny być zaklejone np. taśmą klejącą.

Dodatkowe wskazówki dla podkładek elastomerowo-ślizgowych NEG, B1EG

W przypadku gdy mamy do czynienia z potencjalnie dużymi przemieszczeniami, stosuje się podkładki z płytą ślizgową. Podkładki ślizgowe punktowe montowane są zazwyczaj płytą ślizgową do góry. Bez względnie należy też przestrzegać przy tym zaleceń projektanta.