Informacje Ogólne

Folie ślizgowe oferowane przez firmę Forbuild to dwustronne folie na bazie HDPE przedzielone warstwą smaru. Przeznaczone są do łożyskowania dachów płaskich o niewielkiej rozpiętości i do fundamentów. Stosowane są do elementów betonowych monolitycznych
i prefabrykowanych. Folie ślizgowe zapobiegają powstawaniu szczelin spowodowanych przechyleniem muru.

W ofercie mamy następujące typy folii ślizgowych:

  • TG 1 A, TG 1 A+b1, TG 1 A+c1 – przeznaczone do łożyskowania dachów płaskich o niewielkiej rozpiętości


  • TG 1 A +b4, TG 1 A +c4 – przeznaczone do łożyskowania fundamentów

  • TG 1 A +b3, TG 1 A +c3 – przeznaczone do oddzielania elementów konstrukcyjnych

  • TG 5 POM +b4, TG 5 POM +c4 – przeznaczone do łożyskowania fundamentów poddanych dużym obciążeniom