Asortyment

FOLIE ŚLIZGOWE TYP TG 1 A+b1, TG 1 A+c1 

Folie ślizgowe typ TG 1 A, TG 1 A+b1 i typ TG 1 A+c1 przeznaczone są do łożyskowania dachów płaskich o niewielkich rozpiętościach. Zastosowanie folii ślizgowych gwarantuje ograniczenie „zakleszczania się” elementów konstrukcyjnych budynku, mogącego powstać na skutek skurczu i pełzania oraz zmian wywołanych wpływem temperatury na budynek. Folie ślizgowe zapobiegają powstawaniu szczelin spowodowanych przechyleniami muru. W przypadku dachów o dużych rozpiętościach należy stosować podkładki taśmowe z rdzeniem elastomerowym, ślizgowe z obciążeniem skupionym.

 


Folia ślizgowa TG 1 A to dwuwarstwowa folia, która ma zastosowanie dla elementów betonowanych na budowie.

 

 

 

 

Folia ślizgowa TG 1 A
Grubość 
t [mm]

Szerokość 
b [mm]
Długość
l [m]

Dopuszczalne naprężenie
σm [N/mm²]
 

Temperatura
[°C]

Współczynnik tarcia
1
115
1,5
do 1
23
0,05 ÷0,10
150
175
200
240
300
365
1000

 

Folia ślizgowa TG 1 A+b1 to dwuwarstwowa folia, jednostronnie laminowana pianką zastosowanie ma dla elementów betonowanych na budowie.

 

 

 

Folia ślizgowa TG 1 A+b1
Grubość
t [mm]

Szerokość
b [mm]
Długość
l [m]

Dopuszczalne naprężenie
σm [N/mm²]
 

Temperatura
[°C]

Współczynnik tarcia
3
115
1,5
do 1
23
0,05 ÷0,10
150
175
200
240
300
365

 

Folia ślizgowa TG 1 A+c1 to dwuwarstwowa folia, dwustronnie laminowana pianką zastosowanie ma dla elementów prefabrykowanych.

 

 

 

Folia ślizgowa TG 1 A+c1
Grubość
t [mm]

Szerokość
b [mm]
Długość
l [m]

Dopuszczalne naprężenie
σm [N/mm²]
 

Temperatura
[°C]

Współczynnik tarcia
5
115
1,5
do 1
23
0,05 ÷0,10
150
175
200
240
300
365

 

FOLIE ŚLIZGOWE TYP TG 1 A+b3, TG 1 A+c3

Folie ślizgowe typ TG 1 A+b3 i typ TG 1 A+c3 przeznaczone są do oddzielania wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych w celu ograniczenia „zakleszczeń”, które mogą powstać na skutek rozszerzania się elementów konstrukcyjnych pod wpływem działania temperatury, różnic pomiędzy właściwościami betonu konstrukcyjnego a jego podłożem lub pomiędzy istniejącym elementem budynku, a nowo wykonywanym.


Folie ślizgowe TG 1 A+b3 to dwuwarstwowe folie pokryte jednostronnie warstwą ochronną z twardej włókniny.

 

 

 

Folia ślizgowa TG 1 A+b3
Grubość
t [mm]

Szerokość
b [mm]
Długość
l [m]

Dopuszczalne naprężenie
σm [N/mm²]
 

Temperatura

Współczynnik tarcia
3
1000
25
do 0,5
23
0,05 ÷0,15


Folia ślizgowa TG 1 A+c3 to dwuwarstwowa folia pokryta dwustronnie warstwą ochronną z twardej włókniny.

 

 

Folia ślizgowa TG 1 A+c3
Grubość 
t [mm]

Szerokość 
b [mm]
Długość
l [m]

Dopuszczalne naprężenie
σm [N/mm²]
 

Temperatura

Współczynnik tarcia
5
1000
25
do 0,5
23
0,05 ÷0,15

 

W celu ochrony folii ślizgowej przed jej mechanicznym uszkodzeniem oraz wyrównania pozostałych nierówności na powierzchni łożyskowania zaleca się stosowanie wierzchnich i spodnich włóknin ochronnych. W przypadku wystąpienia na budowie szczególnych warunków budowlanych przewiduje się zastosowanie innych taśm ochronnych, wówczas folia ślizgowa może być dostarczona bez warstw (włóknin) ochronnych jako TG 1 A lub laminowana z jednej strony jako TG 1 A+b3.


 

FOLIE ŚLIZGOWE TYP TG 1 A+b4 , TG 1 A+c4 

Folie ślizgowe typ TG 1 A+b4 i typ TG 1 A+c4 z laminatem elastomerowym przeznaczone są do łożyskowania fundamentów. Służą do oddzielania elementów konstrukcji, np. w obrębie fundamentu i ograniczanie ich zakleszczeń, które mogą powstać na skutek pełzania i zmian temperatury elementów konstrukcji lub na skutek osiadania budynku. Dla większych naprężeń do 10 N/mm2 należy stosować folie TG 5 POM.

 

Folia ślizgowa TG 1 A+b4 to dwuwarstwowa folia, laminowana elastomerem z jednej strony zastosowanie ma dla elementów betonowanych na budowie.

 

 

 

 

Folia ślizgowa TG 1 A+b4
Grubość
t [mm]

Szerokość
b [mm]
Długość
l [m]

Dopuszczalne naprężenie
σm [N/mm²]
 

Temperatura
[°C]
Współczynnik tarcia
5
115
1
do 3
23
0,05 ÷0,10
150
175
200
240
300
365


 

Folia ślizgowa TG 1 A+c4 to dwuwarstwowa folia, laminowana elastomerem dwustronnie zastosowanie ma dla elementów prefabrykowanych.

 

 

Folia ślizgowa TG 1 A+c4
Grubość 
t [mm]

Szerokość 
b [mm]
Długość
l [m]

Dopuszczalne naprężenie
σm [N/mm²]
 

Temperatura
[°C]
Współczynnik tarcia
5
115
1
do 3
23
0,05 ÷0,10
150
175
200
240
300
365

 


Laminowanie pianką jest wymagane po to, aby wyrównać nieznaczne nierówności i chropowatość powierzchni łożyskowania.

 

FOLIE ŚLIZGOWE TYP TG 5 POM+b4, TG 5 POM+c4

Folia ślizgowa typ TG 5 POM+b4 i typ TG 5 POM+c4 przeznaczone są do oddzielania elementów poddanych dużym obciążeniom, np. w obrębie fundamentu, a także do ograniczania zakleszczeń, które mogą powstać na skutek działania temperatury, skurczu i pełzania elementów konstrukcji lub na skutek osiadania budynku.

 

Folia ślizgowa TG 5 POM + b4 to dwuwarstwowa folia, laminowana elastomerem z jednej strony zastosowanie ma dla elementów betonowanych na budowie.

 

 

Folia ślizgowa TG 5 POM+b4
Grubość
t [mm]

Szerokość
b [mm]
Długość
l [m]

Dopuszczalne naprężenie
σm [N/mm²]
 

Temperatura
[°C]
Współczynnik tarcia
4
115
1
do 10
23
0,05 ÷0,10
150
175
200
240
300
365

 


Folia ślizgowa TG 5 POM+c4 to dwuwarstwowa folia, laminowana elastomerem dwustronnie zastosowanie ma dla elementów prefabrykowanych.

 

 

 

Folia ślizgowa TG 5 POM+c4
Grubość
t [mm]

Szerokość
b [mm]
Długość
l [m]

Dopuszczalne naprężenie
σm [N/mm²]
 

Temperatura
[°C]
Współczynnik tarcia
6
115
1
do 10
23
0,05 ÷0,10
150
175
200
240
300
365

 

Specyfikacja zamówienia


t x b x l mm

t – grubość folii ślizgowej, mm
b – szerokość folii ślizgowej, mm
l – długość folii ślizgowej, mm