Podkładki Elastomerowe I Folie Ślizgowe

Przy każdej budowie należy uwzględnić możliwe przesunięcia elementów konstrukcji z betonu czy stali pod wpływem naturalnie występujących sił fizycznych. W takim wypadku konieczne jest założenie na powierzchnie zagrożone uszkodzeniem materiału działającego jak amortyzator. Uniemożliwia to kruszenie się krawędzi konstrukcji.

Nasz sklep oferuje następujące rozwiązania:

  • podkładki elastomerowe – dzielące się na niezbrojone, zbrojone, punktowe i pasmowe; zapewniają one dopuszczalną elastyczność materiałów, a dzięki temu również trwałość tworzonej konstrukcji,
  • folie ślizgowe – przeznaczone są one przede wszystkim do fundamentów, oddzielania elementów konstrukcyjnych, jak również do łożyskowania płaskich dachów o niewielkiej rozpiętości.