Podkładki Betonowe

Cechy charakterystyczne podkładek betonowych firmy Forbuild wykonanych zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003:

  • nie zawierają azbestu,
  • odporne na starzenie,
  • wytrzymałość do 45 N/mm2  (klasa betonu C35/45),
  • nieprzepuszczalne dla wody o ciśnieniu do 8 atmosfer (wodoszczelność: W-8),
  • nasiąkliwość poniżej 4%,
  • mrozoodporność F150,
  • szczególnie zalecane dla betonu elewacyjnego i architektonicznego,
  • klasa ekspozycji XC1,XC2,XC3.


Zgodnie z  normą PN - EN 206-1:2003 podkładki wykonane z betonu klasy C35/45 spełniają wymogi ochrony ogniowej dla klasy C.

 

Podkładka betonowa liniowa BK

Podkładka betonowa liniowa BK
Symbol
Długość
[mm

Otulina betonu
[mm]
Opak.
paleta
[szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/paleta]
Nr art.
BK 20/250
250
20
5160
paleta
1042
PA-PD-BN-0-01115
BK 20/450
450
20
2000
paleta
775
PA-PD-BN-0-01117
BK 20/500
500
20
2580
paleta
1042
PA-PD-BN-0-01118
BK 25/250
250
25
3750
paleta
987
PA-PD-BN-0-01120
BK 25/450
450
25
1500
paleta
750
PA-PD-BN-0-01122
BK 25/500
500
25
1875
paleta
987
PA-PD-BN-0-01123
BK 30/250
250
30
2800
paleta
984
PA-PD-BN-0-01125
BK 30/500
500
30
1400
paleta
984
PA-PD-BN-0-01127
BK 40/250
250
40
1850
paleta
925
PA-PD-BN-0-01130
BK 40/500
500
40
925
paleta
925
PA-PD-BN-0-01132
BK 45/250
250
45
1620
paleta
980
PA-PD-BN-0-01134
BK 45/500
500
45
810
paleta
980
PA-PD-BN-0-01136
BK 50/250
250
50
1300
paleta
962
PA-PD-BN-0-01138
BK 50/500
500
50
650
paleta
962
PA-PD-BN-0-01140
BK 55/500
500
55
590
paleta
970
PA-PD-BN-0-01144
BK 60/250
250
60
1000
paleta
950
PA-PD-BN-0-01145
BK 60/500
500
60
500
paleta
950
PA-PD-BN-0-01147
BK 70/250
250
70
740
paleta
851
PA-PD-BN-0-01150
BK 70/500
500
70
370
paleta
851
PA-PD-BN-0-01152
BK 70/1200
1200
70
150
paleta
620
PA-PD-BN-0-01149

Podkładka liniowa BK to podkładka do zbrojenia poziomego. Cechuje ją wytrzymałość i stabilność.  W celu uniknięcia wzdłużnych pęknięć przy układaniu należy zwrócić uwagę na takie ułożenie podkładek aby nie tworzyły ciągłej linii. Zaletą podkładki jest wysoka wytrzymałość na obciążenie.

 

 

 

 

 

 

Podkładka betonowa liniowa BK-d

Podkładka betonowa liniowa BK-d
Symbol
Długość
[mm

Otulina betonu
[mm]
Opak.
paleta
[szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/paleta]
Nr art.
BK-d 20/250
250
20
5160
paleta
1050
PA-PD-BN-0-01116
BK-d 20/500
500
20
2580
paleta
1050
PA-PD-BN-0-01119
BK-d 25/250
250
25
3750
paleta
990
PA-PD-BN-0-01121
BK-d 25/500
500
25
1875
paleta
990
PA-PD-BN-0-01124
BK-d 30/250
250
30
2800
paleta
990
PA-PD-BN-0-01126
BK-d 30/500
500
30
1400
paleta
990
PA-PD-BN-0-01128
BK-d 40/250
250
40
1850
paleta
932
PA-PD-BN-0-01131
BK-d 40/500
500
40
925
paleta
936
PA-PD-BN-0-01133
BK-d 45/250
250
45
1620
paleta
990
PA-PD-BN-0-01135
BK-d 45/500
500
45
810
paleta
990
PA-PD-BN-0-01137
BK-d 50/250
250
50
1300
paleta
967
PA-PD-BN-0-01139
BK-d 50/500
500
50
650
paleta
970
PA-PD-BN-0-01143
BK-d 60/250
250
60
1000
paleta
954
PA-PD-BN-0-01146
BK-d 60/500
500
60
500
paleta
956
PA-PD-BN-0-01148
BK-d 70/250
250
70
740
paleta
854
PA-PD-BN-0-01151
BK-d 70/500
500
70
370
paleta
855
PA-PD-BN-0-01155

Bardzo wytrzymała i stabilna podkładka liniowa do zbrojenia pionowego jak również doskonale nadająca się do  zbrojenia poziomego. Przy układaniu należy zwrócić uwagę na ułożenie podkładki na przemian w celu uniknięcia wzdłużnych pęknięć. Zaletą podkładki jest  wysoka wytrzymałość na obciążenie.

 

 

 

 

 

Podkładka betonowa liniowa BK-Z

 Podkładka betonowa liniowa BK-Z
Symbol
Długość
[mm

Otulina betonu
[mm]
Opak.
paleta
[szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/paleta]
Nr art.
BK-Z 25/800
800
25
1200
paleta
900
PA-PD-BN-0-01110
BK-Z 30/800
800
30
750
paleta
898
PA-PD-BN-0-01111
BK-Z 40/800
800
40
500
paleta
833
PA-PD-BN-0-01112
BK-Z 50/800
800
50
400
paleta
860
PA-PD-BN-0-01113
BK-Z 70/800
800
70
250
paleta
900
PA-PD-BN-0-01114

Podkładka liniowa wykonana z betonu zbrojonego mikrowłóknem - jest bardzo wytrzymała i stabilna. Główne zastosowanie w warunkach budowy do zbrojenia dolnego. Podkładka przypomina kształtem literę Z, co pozwala wyeliminować pęknięcia liniowe wzdłuż podkładki. Zaletą podkładki jest wysoka wytrzymałość na obciążenie.

 

 

 

 

 

Podkładka betonowa punktowa BK-PS

Podkładka betonowa punktowa BK-PS
Symbol
Otulina betonu
[mm]
Opak.
worek
[szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/opak.]
Nr art.
BK-PS 20
20
250
worek
10,0
PA-PD-BN-0-01060
BK-PS 25
25
250
worek 12,10
PA-PD-BN-0-01062
BK-PS 30
30
250
worek 14,25
PA-PD-BN-0-01064
BK-PS 35
35
250
worek 14,38
PA-PD-BN-0-01066
BK-PS 40
40
200
worek 20,00
PA-PD-BN-0-01067
BK-PS 50
50
200
worek 26,00
PA-PD-BN-0-01068
BK-PS 60
60
100
worek 12,70
PA-PD-BN-0-01069
BK-PS 70
70
80
worek 15,10
PA-PD-BN-0-01072

Podkładka punktowa do zbrojenia zarówno poziomego jak i pionowego.

 

 

 

 

 

 

 

Podkładka betonowa punktowa BK-Td

Podkładka betonowa punktowa BK-Td
Symbol
Otulina betonu
[mm]
Opak.
worek
[szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/opak.]
Nr art.
BK-Td 20
20
400
worek
20,00
PA-PD-BN-0-01077
BK-Td 25
25
400
worek 21,06
PA-PD-BN-0-01083
BK-Td 30
30
350
worek 20,70
PA-PD-BN-0-01088
BK-Td 40
40
200
worek 20,00
PA-PD-BN-0-01093
BK-Td 50
50
150
worek 19,50
PA-PD-BN-0-01097

Podkładka punktowa do zbrojenia zarówno poziomego jak i pionowego.

 

 

 

 

 

 

 

Podkładka betonowa punktowa BK-T

Podkładka betonowa punktowa BK-T
Symbol
Otulina betonu
[mm]
Opak.
worek
[szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/opak.]
Nr art.
BK-T 20
20
500
worek
20,00
PA-PD-BN-0-01073
BK-T 25
25
400
worek 21,06
PA-PD-BN-0-01079
BK-T 30
30
300
worek 20,70
PA-PD-BN-0-01085
BK-T 35
35
250
worek 22,81
PA-PD-BN-0-01089
BK-T 40
40
200
worek 24,00
PA-PD-BN-0-01091
BK-T 50
50
200
worek 30,00
PA-PD-BN-0-01096
BK-T 70
70
90
worek 20,70
PA-PD-BN-0-31152

Podkładka punktowa charakteryzująca się dużą powierzchnią podparcia do zbrojenia poziomego.

 

 

 

 

 

 

Podkładka betonowa punktowa FB Kość

Podkładka betonowa punktowa FB Kość
Symbol
Otulina betonu
[mm]
Opak.
worek
[szt.]
Jednostka
sprzedaży
Masa
[kg/opak.]
Nr art.
FB Kość 20
20/25/30
500
worek
18,0
PA-PD-BN-0-01102
FB-d Kość 20
20/25/30
500
worek 19,0
PA-PD-BN-0-01104
FB Kość 35
35/40/50
250
worek 26,5
PA-PD-BN-0-01106
FB-d Kość 35
35/40/50
250
worek 27,5
PA-PD-BN-0-01107
FB Kość 45
45/55/60
125
worek 29,0
PA-PD-BN-0-01108
FB-d Kość 45
45/55/60
125
worek 30,0
PA-PD-BN-0-01109

Podkładka punktowa do zbrojenia zarówno poziomego FB Kość jak i pionowego FB-d Kość  (z drutem). Kształt podkładki umożliwia dostosowanie otuliny w zależności od potrzeb.  Dodatkowo podkładka jest zbrojona mikrowłóknem, które zwiększa jej wytrzymałość na obciążenia.

 

 

 

 

 


Oznaczenia:
d - podkładka z drutem wiązałkowym
FB - podkładka zbrojona mikrowłóknem
BK - podkładka wykonana z betonu C35/45