Podkładki Dystansowe

Otulenie zbrojenia w znacznej mierze decyduje o trwałości konstrukcji. Poprzez „trwałość konstrukcji” rozumiemy dzisiaj spełnienie wszystkich warunków użytkowalności przez cały projektowany okres użytkowania, bez większych nakładów finansowych i bez większego  obniżenia walorów estetycznych konstrukcji. Dobór otuliny zbrojenia należy uwzględnić na etapie projektowania. Ochrona konstrukcji w tym ochrona przeciwkorozyjna według EC2 powinna uwzględniać „sposób użytkowania, projektowanego okresu użytkowania, programu utrzymania oraz oddziaływań”.  


Aprobaty, certyfikaty, atesty

01
Wyjaśnienie w sprawie Aprobaty Technicznej
Wyjaśnienie w sprawie Aprobaty Technicznej

Referencje

01
List referencyjny SCANBET
List referencyjny SCANBET
02
List referencyjny HARSCO
List referencyjny HARSCO
03
List referencyjny AB BUDPOL
List referencyjny AB BUDPOL
04
List referencyjny Kartel S.A.
List referencyjny Kartel S.A.

Katalog do pobrania

01
Podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie
Podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie
10.46 MB