Instrukcja Montażu

Przyklejanie do szalunku poziomego

W celu montażu mat szalunkowych należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1. W  pierwszej kolejności należy upewnić się, że podłoże oraz maty szalunkowe Valero są wolne od zabrudzeń co utrudniłoby lub uniemożliwiło przyklejenie mat do szalunku za pomocą kleju.
2. Należy rozłożyć i pozwolić na samoistne rozprostowanie się maty, następnie przykleić maty do wewnętrznej strony szalunku wzorkiem do góry,  który ma być „odciśnięty”  na powierzchni betonowej. 


3. Klej należy nałożyć na powierzchni maty po obwodzie i pasami co 20 cm, jak również na całej powierzchni szalunku na której ma być przyklejona mata.

 

Przyklejanie do szalunku pionowego

W celu montażu mat szalunkowych należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

1.  Proces przebiega podobnie jak w przypadku szalunku poziomego.
2. W  pierwszej kolejności upewnić się, że podłoże oraz maty szalunkowe Valero są wolne od zabrudzeń co utrudniłoby lub uniemożliwiło przyklejenie mat do szalunku za pomocą kleju.
3. Zaaplikować klej na powierzchnię szalunku jak również na matę po obwodzie i pasami co 20 cm. Odczekać ok. 2 min i docisnąć matę ręką do szalunku.

 

Połączenie mat szalunkowych

DOTYCZY MODELI  006, 021, 023, 024:
W zależności od maty modele łączymy na zakład. W ten sposób uzyskujemy równoległe połączenie. Długość zakładu wynosi ok. 2 cm, ale  uzależnione jest to również od modelu. Należy zwrócić przy tym uwagę aby nie było pofałdowań i luźno przyklejonych mat.

Pozostałe modele łączy się na styk.

Połączenie styku
Styk łączymy za pomocą taśmy Valero,  którą  po podgrzaniu  nagrzewnicą  przyklejamy w miejscu połączenia krawędzi maty szalunkowej.

Uwagi:

  • Zalecamy stosowanie kleju Valero,
  • Nie zalecamy wystawiania mat na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas,
  • Maty nie przenoszą obciążeń dlatego nie należy ich traktować  jako szalunek gdyż ulegną odkształceniu. Muszą być całą powierzchnią oparte na szalunku, który przeniesie obciążenie,
  • Maty są jednokrotnego użycia (przy umiejętnym wykorzystaniu mogą być użyte wielokrotnie).
  • Pod wpływem temperatury mata rozszerza się o ok. 1mm na 10oC

Tolerancja wymiarów:

  • +/-2mm w obu kierunkach

Wykaz narzędzi potrzebnych do ułożenia maty:

  • Pędzel, wałek malarski, pistolet natryskowy – do nanoszenia kleju na powierzchnię mat szalunkowych i płyt szalunków, 
  • Nóż montażowy – w celu dokładnego docięcia mat szalunkowych, 
  • Nagrzewnica – w celu wtopienia taśmy łączącej w szczeliny między matami,
  • Odzież ochronna: rękawice, okulary, ubranie niepalne.