Zalecenia Montażowe

Informacje ogólne

Firma FORBUILD oprócz współpracy z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi w zakresie doboru i projektowania łożysk konstrukcyjnych oferuje nadzór oraz od 2010r również montaż łożysk konstrukcyjnych. Aktualnie dysponujemy dwoma wyspecjalizowanymi ekipami monterów łożysk konstrukcyjnych. Montaż obejmuje ustawienie łożyska na podporze wypoziomowanie i ustawienie łożyska w osiach, wykonanie szalunku, wykonanie podlewki z zaprawy niskoskurczowej oraz zabezpieczenie łożyska po montażu. Nasze ekipy wyposażone są w specjalistyczne narzędzia potrzebne do prawidłowego montażu łożysk. Posiadają przyrządy pomiarowe: poziomice o dużej dokładności, niwelatory elektroniczne, termometry na podczerwień oraz niezbędne elektronarzędzia pomocne podczas montażu. Montaż kończy się wystawieniem protokołu montażu łożysk przekazywanym wykonawcy obiektu.
Współpracujemy z największymi firmami budowlanymi działającymi na terenie naszego kraju, m.in. Skanska, Strabag, Polimex Mostostal, Budimex. Braliśmy udział w realizacji pierwszych odcinków Autostrady A1, oraz kilku odcinkach Autostrady A2. W przypadku montażu łożysk konstrukcyjnych kierujemy się obowiązującą normą PN-EN 1337-11 zachowując najwyższe standardy unijne co znajduje uznanie u zadowolonych klientów.

Montaż łożysko poprzedzony jest  stworzeniem dokumentacji rysunkowej i przekazaniem jej na budowę. Po jej zatwierdzeniu można przystąpić do prac przygotowawczych. Pierwszym etapem jest  wykonanie ciosów podłożyskowych.  Ciosy realizowane są indywidualnie pod każde łożysko z uwzględnieniem wskazówek zawartych w rysunkach montażowych przekazywanych przez firmę FORBUILD. Cios musi być zazbrojony i zaszalowany na odpowiednią wysokość. W przypadku łożysk kotwionych, wyposażonych w trzpienie należy pozostawić  otwory w ciosie. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości betonu można przystąpić do montażu łożyska. Część na której będzie wykonywana podlewka  musi być odpowiednio przygotowana. Łożyska ustawiane są zgodnie z naniesionymi przez obsługę geodezyjną osiami. Następnie łożyska są poziomowane a ich ustawienie sprawdzane kontrolnie i odbierane przez geodetę.  Kolejnym etapem jest przygotowanie szalunku po czym można wykonać podlewkę. Podlewka wprowadzana jest w sposób zapewniający usunięcie powietrza spod łożyska tak aby nie powstały tzw. poduszki powietrzne pod łożyskiem. W zależności od rodzaju podlewki po uzyskaniu odpowiedniej jej wytrzymałości można przystąpić do wykonywania konstrukcji nośnej obiektu.  Łożyska na czas transportu i montażu zabezpieczone są śrubami montażowymi które należy zwolnić gdy konstrukcja obiektu zacznie sama przenosić obciążenie i pracować.

 

Prace montażowe

1. Przygotowanie powierzchni ciosu poprzez groszkowanie 2. Oczyszczenie powierzchni ciosu podłożyskowego

3. Przyporządkowanie łożysk 4. Ustawienie i wypoziomowanie łożyska elastomerowego

5. Wykonanie podlewki 6. Zabezpieczenie łożyska

 

Wymiana łożysk konstrukcyjnych

W Polsce obecnie na szeroką skalę prowadzone są inwestycje związane z wykonywaniem nowych odcinków dróg oraz obiektów inżynierskich, równolegle prowadzone są także naprawy oraz modernizacje istniejących obiektów oraz dróg. W przypadku istniejących obiektów stare, wyeksploatowane łożyskowanie należy wymienić na nowe. Często spotyka się wiadukty i mosty oparte na skorodowanych łożyskach rolkowych, które nie pracują prawidłowo, narażając całą konstrukcje obiektu na awarie. Firma FORBUILD oferuje pełną pomoc w doborze odpowiedniego rozwiązania oraz w przeprowadzeniu montażu nowego łożyska. Pierwszym etapem jest zaprojektowanie odpowiednich łożysk, które zapewnią przenoszenie obciążeń pionowych, sił horyzontalnych oraz odkształceń termicznych istniejącego obiektu. Powyższe rozwiązania muszą być zaakceptowane przez biuro projektowe wykonujące projekt modernizacji obiektu. Sam etap wymiany dostarczonych łożysk polega na podniesieniu istniejącego obiektu za pomocą siłowników hydraulicznych na odpowiednią wysokość, zapewniając tym samym przestrzeń niezbędną do demontażu istniejących łożysk najczęściej poprzez ich odkucie oraz montaż nowych łożysk.

Fachowa ocena stanu łożysk elastomerowych wymaga w dużym stopniu znajomości i doświadczenia i musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel. W przypadku stwierdzenia odchyleń, zalecamy konsultacje z producentem łożysk.

W trakcie inspekcji mostu łożyska konstrukcyjne również podlegają kontroli. W czasie inspekcji sprawdzane są między innymi następujące czynniki:

  •  pozycja łożyska elastomerowego,
  •  wielkość powierzchni kontaktowych łożyska elastomerowego z otaczającymi powierzchniami,
  •  jakość powierzchni łożyska elastomerowego (następstwa sprężynowania, powstanie pęknięć),
  •  przesuw horyzontalny w dopuszczalnym zakresie,
  •  obrót w dopuszczalnym zakresie,
  •  jakość powierzchni ślizgowych,
  •  jakość ochrony antykorozyjnej.


Poniżej przedstawiamy kilka przykładów przeprowadzonych renowacji. Zdjęcia udostępnione przez Other Montagen.