Informacje O Produkcie

Opis produktu

W celu zablokowania przesuwu, wprowadzenia obciążeń równolegle do  powierzchni  łożyska wyposaża się je w dodatkowe konstrukcje stalowe zwane konstrukcjami podtrzymującymi. Zastosowanie konstrukcji podtrzymujących pozwala na przeniesienie znacznych obciążeń horyzontalnych, niż tych wynikających z własności kauczuku i budowy wewnętrznej łożyska.
Ochrona antykorozyjna stalowych konstrukcji do łożysk elastomerowych GUMBA® spełnia wymogi normy PN EN 1337-9. Standardowo stosowany jest system ochronny nr 1 podany w ZTV-ING.
Składa się on z:

  •   100 μm nakładanej poprzez metalizowanie natryskowe cynku na powierzchni oczyszczonej do stopnia  Sa3,
  •   80 μm warstwy podkładowej,
  •   80 μm warstwy wierzchniej.

Podane powyżej warstwy powłok przyporządkowane są według kolejności nakładania na powierzchnię metalu. Zastosowany system antykorozyjny jest, jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia, najlepszy. Przy braku uszkodzeń mechanicznych powłoki gwarantuje zachowanie stalowej konstrukcji łożyska w bardzo dobrym stanie na okres co najmniej kilkudziesięciu lat. Inne systemy powłok antykorozyjnych są dostępne na zamówienie.
Konstrukcje podtrzymujące do łożysk elastomerowych dzielimy we względu na sposób działania łożyska i możliwości blokady kierunku przesuwu.

Konstrukcja V2 – łożysko elastomerowe wielokierunkowo przesuwne 1.1  

Konstrukcja V1x – łożysko elastomerowe jednokierunkowo przesuwne poprzecznie stałe 1.2
 

Konstrukcja V1y – łożysko elastomerowe jednokierunkowo przesuwne podłużnie stałe 1.2
 

Konstrukcja V – łożysko elastomerowe stałe nieprzesuwne 1.6
 

W zależności od potrzeb konstrukcja podtrzymująca dostosowywana jest do potrzeb obiektu. Kotwimy łożyska w zależności od rodzaju materiału z jakiego wykonany jest obiekt – obiekty stalowe lub żelbetowe.

 

Przykłady połączeń/mocowań konstrukcji łożysk do elementów obiektu

Beton/Beton
Stal/Beton
Stal/Stal

 

Przykłady wykonania łożysk elastomerowych z konstrukcjami podtrzymującymi

Elementy te stosuje się w obiektach, których część przejazdowa mostu wykonywana jest z betonu. Dolne kotwy montowane są w ciosie podłożyskowym, zaś kotwy górne w poprzecznicy lub betonowej części przejazdowej obiektu.

Łożysko elastomerowe wielokierunkowo przesuwne Typ 1.1 wraz z konstrukcją podtrzymującą obustronnie kotwioną w betonie. Łożysko elastomerowe jednokierunkowo przesuwne poprzecznie stałe Typ 1.2 wraz z konstrukcją podtrzymującą obustronnie kotwioną w betonie.

Łożysko elastomerowe jednokierunkowo przesuwne podłużnie stałe Typ 1.2 wraz z konstrukcją podtrzymującą obustronnie kotwioną w betonie. Łożysko elastomerowe stałe nieprzesuwne Typ 1.6 wraz z konstrukcją podtrzymującą obustronnie kotwioną w betonie.

Elementy te są do zastosowania w obiektach, których część przejazdowa mostu wykonywana jest ze stali. Wskazują na to występujące w górnej blasze konstrukcji podtrzymującej otwory do przytwierdzenia łożysk do konstrukcji stalowej. Do połączenia konstrukcji stalowej łożyska ze stalową konstrukcja obiektu, należy stosować elementy złączne zgodne z PN-EN 14399.  Dolne kotwy montowane są w ciosie podłożyskowym.

Łożysko elastomerowe wielokierunkowo przesuwne Typ 1.1 wraz z konstrukcją podtrzymującą. Górna płyta łożyska przystosowana do kotwienia w konstrukcji stalowej obiektu mostowego. Łożysko elastomerowe jednokierunkowo przesuwne poprzecznie stałe Typ 1.2. Górna płyta łożyska przystosowana do kotwienia w konstrukcji stalowej obiektu mostowego.

Łożysko elastomerowe jednokierunkowo przesuwne podłużnie stałe Typ 1.2. Górna płyta łożyska przystosowana do kotwienia w konstrukcji stalowej obiektu mostowego. Łożysko elastomerowe stałe nieprzesuwne Typ 1.6. Górna płyta łożyska przystosowana do kotwienia w konstrukcji stalowej obiektu mostowego.

UWAGA:
Wymiary, rozstaw kotew stalowej konstrukcji podtrzymującej łożyska dostosowywane są do potrzeb obiektu inżynierskiego.