Zbrojenie Rozproszone

ZBROJENIE ROZPROSZONE TECHNOFIBER ECO 12


Opis produktu

Zbrojenie rozproszone Technofiber Eco 12 jest kompozycją odpornych na działanie alkaliów włókien polipropylenowych i szklanych. Mieszanka ta zapobiega powstawaniu rys skurczowych w jastrychu cementowym i betonie.
Włókna Technofiber Eco 12  charakteryzują się  bardzo dobrą urabialnością  i odpornością na działanie alkaliów, stwarzając w ten sposób możliwość bezproblemowego użycia na budowie i jednocześnie dają możliwość stwierdzenia obecności włókien zastosowanych w betonie lub jastrychu nawet po bardzo długim czasie.

Zalety

 •  zapobiega powstawaniu rys skurczowych,
 •  powoduje wtórne zbrojenie,
 •  zwiększa zdolność zatrzymywania wody świeżego betonu /wylewki,
 •  podwyższa udarność betonu /wylewki,
 •  zmniejsza pobieranie wody przez beton /wylewki,
 •  jest łatwo urabialny, nie wymaga dodatkowego czasu mieszania i nie prowadzi do tworzenia się skupisk (gniazd),
 •  po wygładzeniu i wyschnięciu na powierzchni betonu jest praktycznie niewidoczny,
 •  działa na kolejno nanoszone powłoki i powierzchnie jako dodatkowy podkład reagujący,
 •  zwiększa mrozoodporność,
 •  posiada wysoką odporność na kwasy i alkalia,
 •  podlega stałej kontroli jakości.


Zastosowanie
Technofiber Eco 12 zapobiega rysom skurczowym w elementach betonowych, przez co beton staję się bardziej szczelny.

Zbrojenie rozproszone Technofiber ECO 12
Symbol
Jednostka miary
Opakowanie/
jednostka handlowa

Nr art.
Technofiber ECO 12
1 g
worek/750 g
CH-ZR-00-0-02814

Dozowanie
Dzięki kombinacji nowego rodzaju oraz wielu wypróbowanych typów włókien osiągnięto bardzo efektywne dozowanie w ilości tylko 0,75 kg/ m3.
Skuteczne zapobieganie powstawaniu rys skurczowych przy takim dozowaniu zostało przetestowane i potwierdzone wieloma próbami, jak również w praktyce przez firmy wykonujące jastrych (wylewki cementowe).

Wydajność/opakowanie/składowanie
Wydajność 750 g/1 m3 mieszanki betonowej / zaprawy.
150 g - odpowiada 200 l mieszanki betonowej / zaprawy.
Karton 15 kg - 20 papierowych rozpuszczalnych torebek po 750 g.
30 kartonów na palecie (450 kg).
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W oryginalnych opakowaniach przydatność do użycia 24 miesiące.
Atest higieniczny:   HK/B/1059/01/2006.
Produkt chroniony patentem i wzorem użytkowym.


Zbrojenie rozproszone Technofiber Eco 12