Płyny Antyadhezyjne

PŁYN ANTYADHEZYJNY FOLBET

Opis produktu  

Płyn Folbet  to nowoczesny polimerowy płyn antyadhezyjny służący do smarowania szalunków w celu prawidłowego oddzielenia formy drewnianej lub PCW od betonu. Nie zawiera rozpuszczalników, olei mineralnych, oleju napędowego i nafty. Do użytku na nowych i używanych formach (szalunkach) wykonanych z drewna, plastiku, stali, etc. Do stosowania zarówno na placu budowy, jak i w zakładach prefabrykacji. Preparat Folbet reaguje z betonem tworząc warstwę zapobiegającą wiązaniu betonu do powierzchni form. Pozwala na uzyskanie gładkich i jednolitych powierzchni betonowych bez plam i uszkodzeń powierzchniowych. Preparat redukuje koszty czyszczenia i konserwacji form - przy wielokrotnym używaniu formy stają się samoczyszczące. Środek niepalny

Sposób użycia
Płyn antyadhezyjny Folbet jest środkiem gotowym do użycia, nie może być rozcieńczany. Szalunki muszą być suche i czyste. Za pomocą urządzenia natryskowego, należy rozprowadzić na szalunku cienką i równomierną warstwę środka. FOLBET można nanosić za pomocą pędzla, lecz zużycie i czasochłonność znacząco się zwiększy. W przypadku wyjątkowo chłonnych szalunków, zaleca się zwiększenie dawki płynu. Po wyschnięciu preparatu można rozpocząć betonowanie. Szalunki stalowe, bezpośrednio po rozszalowaniu, należy oczyścić i ponownie spryskać środkiem Folbet co zapobiegnie korozji.
Wydajność: 1 litr na około 30m² szalunku. Zużycie zależne jest od rodzaju i stanu powierzchni szalunku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze dodatniej. Nie dopuszczać do przemrożenia. Małe ilości przechowywać w pojemnikach plastikowych lub stalowych. Unikać narażania na działanie promieniowania słonecznego.

Bezpieczeństwo
- Zgodnie z obowiązującym prawem preparat został sklasyfikowany jako bezpieczny.
- W normalnych warunkach użytkowania płyn i zawarte w nim składniki nie stwarzają zagrożenia dla ludzi.
- Podczas użytkowania w pomieszczeniach zapewnić dobrą wentylację.
- Niewykorzystany produkt należy utylizować zgodnie z zasadami utylizacji środków chemicznych.

Właściwości techniczno użytkowe
Postać
ciecz
Barwa
biała
Temp. stosowania
Od -5°C
Odporność termiczna
Do 80 C °

Produkt posiada atest higieniczny PZH HK/W/0470/01/2015

Płyn antyadhezyjny Folbet
Symbol
Jednostka miary
Opakowanie/
jednostka handlowa

Nr art.
Folbet 30
1 litr
kanister/30 litrów
CH-AA-00-0-30492
Folbet  200
1 litr
beczka/200 litrów
CH-AA-00-0-30493
Folbet  1000
1 litr pojemnik/1000 litrów
CH-AA-00-0-30494

 


PŁYN ANTYADHEZYJNY WETCAST FORMFLUID 50


Opis produktu
Wetcast-FormFluid 50 jest specjalnym środkiem antyadhezyjnym wolnym od rozpuszczalników, stosowanym przy produkcji dekoracyjnego betonu. Elementy z dekoracyjnego betonu są często produkowane w specjalnych formach z gumy, poliuretanu lub silikonu. Często technika ta, zwana mokrą, wymaga płynnej konsystencji mieszanki betonowej pozostające w formach na 12-72 godzin.
Zalety:

  •  Środek pomaga w utrzymaniu czystości i wydłuża żywotność form,
  •  Środek jest użyteczny i odpowiedni do wszystkich rodzajów mieszanek betonowych,
  •  Pozwala na  uzyskanie wysokiej jakości powierzchni betonowej,
  •  Nie pozostawia na formach pozostałości po betonie.


Zastosowanie
Środek Wetcast-FormFluid 50  jest środkiem antyadhezyjnym  stosowanym przy produkcji elementów z dekoracyjnego betonu np. kostki brukowej lub okładzin ściennych.

Płyn antyadhezyjny Wetcast - FormFluid 50
Symbol
Jednostka miary
Opakowanie/
jednostka handlowa

Nr art.
Wetcast - FormFluid 50
1 litr
kanister/30 litrów
CH-AA-00-0-02683
Wetcast - FormFluid 50
1 litr
beczka/200 litrów
CH-AA-00-0-02682
Wetcast - FormFluid 50
1 litr
pojemnik/1000 litrów
CH-AA-00-0-02681

Sposób użycia


Przed użyciem pojemnik z płynem należy wstrząsnąć. Przy pomocy spryskiwacza nanieść płyn na powierzchnię formy. Zalecane jest użycie niewielkich ilości płynu, należy zwrócić uwagę na dokładne pokrycie form. Pojemnik z produktem należy zamknąć natychmiast po użyciu.

 

 

 

 

 

Po wyschnięciu preparatu można napełniać formy. Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość mieszanki betonowej, zalecamy użycie plastyfikatora do betonu Arcon-Fluid Plus. Środek Arcon-Fluid Plus umożliwiauzyskanie gładkiej powierzchni betonu.

 

 

Po stężeniu mieszanki betonowej można wyjąć elementy z formy. Do czyszczenia form należy użyć szpachelki lub szczotki. W przypadku kontynuacji produkcji wystarczy spryskać ponownie formę preparatem Wetcast.

 

Wydajność
Wydajność  ok. 30-100 m2/l.

Przechowywanie
Może być przechowywany w oryginalnych pojemnikach przez okres 6 miesięcy, chronić przed mrozem. Przed użyciem wstrząsnąć.

Efekt końcowy

 

PŁYN ANTYADHEZYJNY WABICON HP


Opis produktu
Preparat Wabicon HP stanowi biodegradalny, niezawierający rozpuszczalników i olei mineralnych na bazie wody, spełniający najwyższe wymagania środek antyadhezyjny. Po odpowiedniej aplikacji tworzy cienką warstwę na powierzchni szalunku, która zapobiega przyklejaniu betonu do szalunku i ułatwia jego rozformowanie.

Zastosowanie
Preparat HP nadaje się do różnego rodzaju szalunków, np. stalowych, drewnianych, z włókien szklanych, szalunków kasetowych. Wabicon HP stosuje się zarówno na placu budowy, jak i wytwórniach elementów betonowych. Pozwala na uzyskanie powierzchni betonowych bez plam i z wyraźnie mniejszą ilością defektów. Nie następuje przy tym pogorszenie przyczepności tynku, powłoki malarskiej, kleju do tapet, itp. Dodatkowo, właściwości antykorozyjne zapobiegają rdzewieniu szalunków stalowych i zwiększają ich trwałość. Użycie preparatu Wabicon HP skraca czas czyszczenia szalunków do minimum.

Płyn antyadhezyjny Wabicon HP
Symbol
Jednostka miary
Opakowanie/
jednostka handlowa

Nr art.
Wabicon HP
1 litr
kanister/30 litrów
CH-AA-00-0-02680
Wabicon HP
1 litr
beczka/200 litrów
CH-AA-00-0-02679
Wabicon HP
1 litr
pojemnik/1000 litrów
CH-AA-00-0-02678

Sposób użycia
Preparat Wabicon HP należy nanosić na szalunek pistoletem natryskowym ze specjalną dyszą (około 0,3 mm) cienką, równomierną warstwą. Zalecamy zastosowanie urządzenia natryskowego HEBAU. Wysokoefektywne działanie antyadhezyjne pozwala na produkcję elementów o skomplikowanych kształtach. W takim przypadku należy zwrócić uwagę na staranne pokrycie wszystkich trudno dostępnych miejsc. Po wyschnięciu preparatu Wabicon HP można rozpocząć betonowanie. Aby zapobiec korozji szalunków stalowych, bezpośrednio po rozszalowaniu zaleca się wyczyścić formę i ponownie spryskać ją preparatem Wabicon HP.

Wydajność/składowanie
Wydajność ok.  30-100 m², zależnie od rodzaju i stanu powierzchni szalunku.
Składować w dodatnich temperaturach (od +5°C), chronić przed promieniowaniem słonecznym.

Efekt zastosowania

 

 

 

Środek antyadhezyjny Wabicon HP po zaaplikowaniu kropli (ok. 80 µl). Powierzchnia krycia do 44 cm2.

 

 

 

 

 

Ta sama sytuacja po zastosowaniu tradycyjnego środka. Powierzchnia krycia 4 cm2.

 

 

 

 

Powierzchnia betonowa po zastosowaniu środka antyadhezyjnego Wabicon HP.

 

 

 

 

 

Powierzchnia betonowa po zastosowaniu tradycyjnego środka.