Płyny Antyadhezyjne

PŁYN ANTYADHEZYJNY BETOMIL

 

Opis produktu  

Płyn antyadhezyjny BETOMIL jest mieszaniną wyselekcjonowanych olejów modyfikowanych organicznych wzbogaconych inhibitorem zabezpieczającym przed korozja. Posiada znakomite właściwości chroniące szalunki drewniane i metalowe przed przyleganiem mieszanki betonowej oraz pozwala na uzyskiwanie dobrej, gładkiej powierzchni betonowanego elementu. Obecność inhibitora zabezpiecza szalunki metalowe lub okucia szalunków drewnianych przed korozja, a przez to eliminuje możliwość przebarwienia powierzchni betonu rdzawymi naciekami. BETOMIL podlega biodegradacji w stopniu zależnym od zastosowanego typu płynu. Jest środkiem, który nie przebarwia powierzchni betonu i nie zmniejsza przyczepności tynku lub farby do zabezpieczanej powierzchni (szczególnie BETOMIL II lub III). Jednocześnie środek równomiernie rozpływa się po powierzchni szalunku dlatego znacznie zmniejsza siły niezbędne do jego rozbiórki.

Zastosowanie

Płyn antyadhezyjny BETOMIL główne swoje zastosowanie znajduje przy formowaniu szalunków drewnianych i stalowych jako płyn antyadhezyjny zabezpieczający płyty szalunkowe przed przywieraniem do nich betonu. Pozwala na łatwe rozformowanie elementów betonowych. Do zastosowania z betonami architektonicznymi zaleca się stosować BETOMIL I.

Dokumenty odniesienia

- Atest Higieniczny HK/B/0732/01/2016
- Karta charakterystyki preparatu

Sposób stosowania

Środek antyadhezyjny BETOMIL nanosi się cienką warstwą na powierzchnie szalunku poprzez natrysk lub poprzez malowanie powierzchni z wykorzystaniem wałka lub pędzla malarskiego. Zużycie płynu BETOMIL wynosi 1 litr na 25 - 40 m² szalunku.
W przypadku szalunków drewnianych zużycie może być inne ze względu na stan i zużycie poszycia szalunku. Skład chemiczny środka gwarantuje stabilną powłokę szalunku bez względu na warunki atmosferyczne w okresie 72 godziny od naniesienia płynu na szalunek.

Bezpieczeństwo

BETOMIL nie ma negatywnego wpływu na zdrowie pracowników posługujących się płynem przy zachowaniu przepisów BHP. Przy transporcie, magazynowaniu i stosowaniu należy stosować standardowe środki ochrony osobistej i procedury jak dla środków olejopochodnych.

Pakowanie i przechowywanie

Pojemniki: 30, 200, 1000 litrów.
Transport w oryginalnych opakowaniach składowanych na paletach oraz zabezpieczonych folią.
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach maks. 1 rok od daty produkcji podanej na etykiecie.

 

Właściwości techniczno-użytkowe
BETOMIL typ
Degradowalność
Postać
Barwa
Temp. stosowania
Odporność termiczna
I 98%
ciecz

żółtawa
do jasnobrązowej

od -9°C
do+80°C

do 120°C
II 70%
III 30%
IV 6%

 

Dane techniczno-handlowe
Symbol                 
Opakowanie
Jedn. sprzedaży [l]
Nr art.
BETOMIL I-30
kanister 30 CH-AA-00-4-10509
BETOMIL I-200 beczka
200 CH-AA-00-4-10397
BETOMIL I-1000 pojemnik
1000 CH-AA-00-4-37402
BETOMIL II-30
kanister 30 CH-AA-00-4-37182
BETOMIL II-200 beczka
200 CH-AA-00-4-37183
BETOMIL II-1000 pojemnik
1000 CH-AA-00-4-37383
BETOMIL III-30
kanister 30 CH-AA-00-4-02673
BETOMIL III-200 beczka
200 CH-AA-00-4-02671
BETOMIL III-1000 pojemnik
1000 CH-AA-00-4-02670
BETOMIL IV-30
kanister 30 CH-AA-00-4-43156
BETOMIL IV-200 beczka
200 CH-AA-00-4-43157
BETOMIL IV-1000 pojemnik
1000 CH-AA-00-4-43158

 

 


PŁYN ANTYADHEZYJNY EKOBET 0


Opis produktu  

Reaktywny nieemulgujący olej antyadhezyjny o nazwie EKOBET 0 przeznaczony jest do form stalowych i drewnianych przy produkcji elementów betonowych. Zawiera w swoim składzie wysokorafinowaną bazę olejową oraz pakiet przyjaznych środowisku naturalnemu dodatków antyadhezyjnych, antykorozyjnych, zwilżających, antypiennych i zapobiegających tworzeniu się mgły olejowej na stanowisku pracy. Ekobet 0 podlega biodegradacji w 75% po 21 dniach od rozpoczęcia procesu. Jest więc środkiem, który nie przebarwia powierzchni betonu i nie zmniejsza przyczepności tynku lub farby do zabezpieczanej powierzchni.

Zastosowanie

Płyn antyadhezyjny EKOBET 0 znajduje swoje główne zastosowanie przy formowaniu szalunków jako płyn antyadhezyjny zabezpieczający płyty szalunkowe przed przywieraniem do nich betonu. Pozwala na łatwe rozformowanie elementów betonowych. Temperatura stosowania: od -5°C. Brak możliwości stosowania przy betonach architektonicznych.

Dokumenty odniesienia

- Atest higieniczny HK/B/1030/02/2012
- Karta charakterystyki preparatu

Sposób stosowania

Środek antyadhezyjny EKOBET 0 nanosi się cienką warstwą na powierzchnie szalunku poprzez natrysk lub malowanie powierzchni z wykorzystaniem wałka lub pędzla malarskiego. Zużycie płynu EKOBET 0 wynosi 1 litr na 20 - 40 m² szalunku stalowego. W przypadku szalunków drewnianych zużycie może być większe ze względu na stan i zużycie poszycia szalunku. Skład chemiczny środka gwarantuje stabilną powłokę szalunku bez względu na warunki atmosferyczne w okresie co najmniej 24 godziny od naniesienia płynu na szalunek.

Bezpieczeństwo

EKOBET 0 nie ma negatywnego wpływu na zdrowie pracowników posługujących się płynem. Przy transporcie, magazynowaniu i stosowaniu należy stosować standardowe środki ochrony osobistej i procedury jak dla środków ropopochodnych. Ponieważ EKOBET 0 nie zawiera składników ropopochodnych, nie występuje zjawisko „puchnięcia" uszczelek w rozpylaczach ogrodowych.

Pakowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.
Pakowanie: Pojemnik 10, 30, 210, 1000 litrów.
Termin ważności: 12 miesięcy od daty produkcji.
Temperatura magazynowania: -30°C do +60°C.

 

Właściwości techniczno-użytkowe
Parametr
Wartość
Postać
ciecz
Temp. płynięcia
poniżej -10°C
Temp. zapłonu w tyglu otwartym
powyżej 100°C
Lepkość kinematyczna w temp. 20°C 9-24 mm²/s
Gęstość w temp. 15°C nie normalizuje się

 

Dane techniczno-handlowe
Symbol             
Opakowanie
Jedn. sprzedaży [l]
Nr art.
Ekobet 0-10
kanister 10 CH-AA-00-0-14910
Ekobet 0-30 kanister
30 CH-AA-00-4-14800
Ekobet 0-210 beczka
210 CH-AA-00-4-14801
Ekobet 0-1000 pojemnik 1000 CH-AA-00-4-14864