Impregnaty

IMPREGNAT COLORFRESH INTENSIV


Opis produktu 
Impregnat Colorfresh Intensiv przeznaczony jest do zabezpieczenia wszelkich powierzchni betonowych. Przeciwdziała karbonizacji, zabezpiecza przed wykwitami, zapobiega osadzaniu się brudu. Dzięki zastosowaniu środka Colorfresh woda deszczowa powoduje samooczyszczenie zaimpregnowanego elementu. Jest wodoodporny, zwiększa odporność na mróz i  duże stężenia soli w powietrzu i wodzie opadowej. Colorfresh Intensiv jest jedynym znanym na rynku impregnatem, który można stosować zarówno na wilgotne (bezpośrednio po rozszalowaniu) jak i suche podłoże. Inne jego zalety to bardzo wysoka odporność na promieniowanie ultrafioletowe i przy odpowiednim użyciu całkowita biodegradalność.


Zastosowanie 
Służy do ochrony budowli z mineralnych materiałów, jak np. fasady z betonu, kamienia naturalnego, cegieł, nawierzchnie brukowe, płyty chodnikowe oraz wszelkie inne produkty z betonu. Hydrofobizujące działanie preparatu Colorfresh Intensiv chroni powierzchnie przed wpływami środowiska, zanieczyszczeniami, porastaniem mchem, wykwitami, karbonizacją, brudem itp. Colorfresh Intensiv można stosować także do renowacji starych powierzchni.

Wydajność/składowanie
Wydajność  ok. 120 g/m²,  w zależności od chłonności podłoża.
Składować w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem.
Okres przechowywania 12 miesięcy.

Impregnat Colorfresh Intensiv
Symbol
Jednostka miary
Opakowanie/
jednostka handlowa
Nr art.
Colorfresh Intensiv 10
1 litr wiadro/10 litrów
CH-IM-00-0-02747
Colorfresh Intensiv 30
1 litr kanister/30 litrów
CH-IM-00-0-02749
Colorfresh Intensiv 120
1 litr
beczka/120 litrów CH-IM-00-0-02748

Sposób użycia
Zabezpieczane podłoża muszą być czyste, wolne od kurzu i pyłu. Impregnat Intensiv można nanosić za pomocą wałka, pędzla lub aparatu natryskowego. Średnie zużycie z reguły wynosi 120 g/m² i tylko w przypadku bardzo chłonnych podłoży może być nieco większe. Przy zabezpieczaniu pionowych powierzchni, nanosić tyle preparatu Colorfresh Intensiv aby nie spływał po powierzchni. Czynność należy wykonywać w kierunku od góry do dołu. Przy zabezpieczaniu poziomych powierzchni nie dopuszczać do powstawania kałuż. Ewentualnie nie pokrywane elementy (np. okna) należy osłonić. Przez około 3 – 5 godzin po tym jak na powierzchni został zaaplikowany środek nie należy chodzić, a przez 24 godz. powierzchnia powinna być zabezpieczona przed opadami deszczu, śniegu i zamarznięciem. W tak zabezpieczoną powierzchnię nie wsiąka woda (patrz rys. poniżej). Po wystawieniu próbki na oddziaływania klimatyczne widać wyraźnie różnice, pojawia się nalot po prawej stronie (strona niezabezpieczona), natomiast po lewej stronie wyrazisty kolor (próbka zabezpieczona Colorfresh Intensiv). Okres trwałości Colorfresh Intensiv zależy od tego jak często powierzchnia jest używana i czyszczona, waha się w granicach od 2-10 lat. Jeśli zauważysz, że ochrona ulega pogorszeniu należy jeszcze raz powierzchnię wyczyścić i nanieść środek ponownie.

Uwaga!
Nie stosować preparatu Colorfresh Intensiv w temperaturach poniżej 5° C.

Efekt końcowy


IMPREGNAT COLORTEC RAPID


Opis produktu
Colortec Rapid jest impregnatem o działaniu hydrofobowym, który opracowany został specjalnie do stosowania na świeżo rozszalowanym betonie. Produkt ten jest nowością wśród impregnatów, gdyż dotychczas stosowanie impregnacji na świeżo rozszalowanych powierzchniach betonowych możliwe było tylko za pomocą produktów tworzących błyszczącą powłokę. Colortec Rapid jest pierwszym impregnatem, który przy tym zastosowaniu nie pozostawia połysku i nie zmienia naturalnego koloru powierzchni betonowej. Impregnat Colortec Rapid jest bezpieczny, nie zawiera rozpuszczalników i prosty w zastosowaniu szczególnie do betonów architektonicznych. Colortec Rapid umożliwia dyfuzję pary wodnej. Można go stosować również na powierzchniach betonowych prefabrykowanych albo wylewanych na placu budowy. Colortec Rapid jest niewidoczny, ponieważ nierówności nałożenia nie powodują jednocześnie zmian w zabarwieniu. Impregnat ten daje się wygodnie stosować za pomocą automatycznych urządzeń natryskowych. Unika się całkowicie kosztów nadzwyczajnych na skutek dodatkowej robocizny lub dla zachowania wymaganych czasów wysychania betonu, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie impregnacji również w zakładzie prefabrykacji. Colortec Rapid chroni skutecznie przed wykwitami pierwotnymi i wtórnymi, pospolitymi zabrudzeniami, zwietrzeniem powierzchni lub jej odbarwieniem w przypadku betonów barwionych. Pozostałe zalety - to wysoka odporność na UV, dobra aktywność oddechowa i związana z tym wysoka trwałość, jak również przyjazne dla środowiska bezpieczne zastosowanie.

Impregnat Colortec Rapid
Symbol
Jednostka miary
Opakowanie/
jednostka handlowa
Nr art.
Colortec Rapid 1
1 litr pojemnik/ 1 litr
CH-IM-00-0-02758
Colortec Rapid 5
1 litr pojemnik/ 5 litrów
CH-IM-00-0-02761
Colortec Rapid 10
1 litr
pojemnik/ 10 litrów
CH-IM-00-0-02757
Colortec Rapid 30
1 litr kanister/30 litrów
CH-IM-00-0-02760
Colortec Rapid 200
1 litr beczka/200 litrów CH-IM-00-0-02759
Colortec Rapid 1000
1 litr pojemnik/1000 litrów CH-IM-00-0-02756

Zastosowanie
Impregnat Colortec Rapid ma zastosowanie na powierzchniach ściennych ze świeżo rozszalowanego betonu, elementach betonowych prefabrykowanych, np. przyczółki mostowe, betonowe ekrany dźwiękochłonne, a szczególnie do ścian z betonu barwionego. Colortec Rapid chroni m.in. przeciwko pospolitym zabrudzeniom, wykwitom, efektom pomrozowym, zwietrzeniu, utracie koloru. Może być stosowany wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz. Dla betonów o obrobionej powierzchni, np. po obróbce strumieniowej, płukanej, obrobionej kwasem polecamy Colortec Max.

Sposób użycia
Impregnat Colortec Rapid najlepiej nakładać odpowiednim urządzeniem natryskowym na płaszczyznach pionowych w jednym przejściu. Po zastosowaniu impregnatu pokryte nim powierzchnie należy pozostawić przez co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu suchym i w temperaturze dodatniej. Czas reakcji mieści się w granicach od 24 godzin do 7 dni. Należy zbadać możliwość reakcji z ewentualnymi pozostałościami środka antyadhezyjnego.

Wydajność/składowanie
 Wydajność ok. 120-150 g/m2, w zależności od nasiąkliwości podłoża.
Przechowywać w temperaturze dodat­niej, w zamkniętym opakowaniu orygi­nalnym, do 6-ciu miesięcy.

Uwaga!

Konieczne są wcześniejsze próby. Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C. Ze względu na ogromną różnorodność warunków pracy nie możemy udzielić gwarancji w każdym przypadku zastosowania.

Efekt końcowy
Rysynki przedstawiają element na którym został zastosowany impregnat Colortec Rapid (lewa strona produktu na rysunkach). Na rysunku po prawej stronie pokazany jest efekt  Colortec Rapid - woda spływa z lewej strony elementu betonowego, z prawej strony wsiąka w pokazany element.

IMPREGNAT COLORTEC MAX


Opis produktu
Impregnat Colortec Max przeznaczony jest do betonu i kamienia naturalnego. Nie zawiera rozpuszczalników, stworzony jest na bazie polimerów, niewidoczny na powierzchni, którą doskonale zabezpiecza przed wodą, olejami i zanieczyszczeniami, wysoce odporny na alkalia i działanie promieni UV.

Zastosowanie
Stosowany wewnątrz i na zewnątrz do wszystkich chłonnych podłoży z betonu i kamieni naturalnych grubo oszlifowanych, piaskowanych, groszkowanych i płukanych. Powłoka preparatu chroni przed wodą, zanieczyszczeniami produktami spożywczymi i przemysłowymi, mchem, kwasem garbnikowym itp. Polecany do zastosowania na starszych podłożach. Łatwy do nanoszenia, np. przy pomocy wałka, pędzla lub pistoletu natryskowego. Posiada wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie.

Impregnat Colortec Max
Symbol
Jednostka miary
Opakowanie/
jednostka handlowa
Nr art.
Colortec Max 1
1 litr pojemnik/ 1 litr
CH-IM-00-0-02752
Colortec Max 5
1 litr pojemnik/ 5 litrów
CH-IM-00-0-02755
Colortec Max 10
1 litr
pojemnik/ 10 litrów
CH-IM-00-0-02751
Colortec Max 30
1 litr kanister/30 litrów
CH-IM-00-0-02754
Colortec Max 200
1 litr beczka/200 litrów CH-IM-00-0-02753
Colortec Max1000
1 litr pojemnik/1000 litrów CH-IM-00-0-02750

Sposób użycia
Możliwy do zastosowania zarówno na podłożach suchych jaki i wilgotnych, muszą być one chłonne, i pozbawione zanieczyszczeń oraz odmrożone. Można go zastosować zarówno na powierzchniach poziomych jak i pionowych. Stare lub zwietrzałe płyty betonowe, klinkierowe lub płyty z kamienia naturalnego należy przed użyciem dokładnie wyczyścić za pomocą płynu Steinreiniger, a po oczyszczeniu zmyć obficie wodą. Colortec Max nakładany jest w ciągu jednego cyklu roboczego poprzez natrysk lub malowanie. Należy zwrócić uwagę na to, aby podłoże zostało dobrze i równomiernie nasączone. Pokryta powierzchnia powinna być podczas suszenia chroniona przed deszczem i mrozem przez około 24 godziny. Przy produkcji szlifowanych lub piaskowanych płyt chodnikowych z betonu o obrobionej powierzchni przed zapakowaniem na palety, powinno zwracać się uwagę na to, aby podłoża były wcześniej oczyszczone z pozostałości po szlifowaniu lub piaskowaniu poprzez zdmuchnięcie. Impregnat Colortec Max nie nadaje się do polerowanych, glazurowanych lub nienasiąkliwych podłoży. Trwałość impregnacji przy pomocy Colortec Max zależy w głównej mierze od stopnia eksploatacji powierzchni, sposobu oraz częstotliwości jej czyszczenia i wynosi od 2 do 10 lat. Gdyby stwierdzono nadmierne zużycie powłoki preparatu na impregnowanej powierzchni, zalecamy oczyszczenie i ponowne naniesienie  warstwy Colortec Max. Produkt nie należy używać w temperaturze poniżej +5 C. W przypadku stosowania preparatu do betonu elewacyjnego należałoby sprawdzić, podczas próby wstępnej, ewentualne reakcje z pozostałościami olejów szalunkowych i środków adhezyjnych lub należałoby zastosować produkt Colortec Rapid. Przy drobno szlifowanych powierzchniach lub nisko chłonnych kamieniach naturalnych należy sprawdzić podczas próby wstępnej, czy wsiąkliwość podłoża jest wystarczająca. Podłoża betonowe nie powinny zawierać żadnych wodoodpornych dodatków (środków uszczelniających). Produkt wodno-rozpuszczalny, nie jest towarem niebezpiecznym, nie zawiera rozpuszczalników. Aby uzyskać efekt połysku podłoża zalecamy użycie impregnatu Colorfresh Intensiv. Przed użyciem zalecane są praktyczne próby wstępne.

Wydajność/składowanie
Wydajność ok. 200 ml/m2, w zależności od chłonności podłoża.
Składować w  zamkniętych oryginalnych pojemnikach, trwałość ok. 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.

Efekty końcoweIMPREGNAT PROWALL

Opis produktu
Prowall I i II są specjalnymi gotowymi preparatami opartymi na woskach naturalnych, które chronią fasady przed zamalowaniem i zanieczyszczeniami. Prowall I jest produkowany na bazie rozpuszczalnika Nitro, natomiast Prowall II jest wodnorozcieńczalny. Prowall jest środkiem jednoskładnikowym, daje się łatwo i bez problemu nanosić, wysycha praktycznie nie pozostawiając śladu i odznacza się hydrofobizującymi właściwościami. Przenikalność pary wodnej przez dane podłoże ulega tylko bardzo niewielkiej zmianie (15-20%). Nakład pracy przy czyszczeniu zabrudzonych powierzchni zredukowano do minimum (powierzchnie można czyścić przy pomocy myjki ciśnieniowej) nie są wymagane specjalne środki czyszczące. Nie stwierdzono żadnych zmian po wieloletnim oddziaływaniu wpływów atmosferycznych i na tej podstawie produkt można zaklasyfikować jako odporny na promieniowanie ultrafioletowe.

Zastosowanie
Impregnaty Prowall stosowane są do fasad z muru, kamienia naturalnego lub sztucznego, tynku i betonu, powierzchni malowanych i lakierowanych.

Impregnat Prowall
Symbol
Jednostka miary
Opakowanie/
jednostka handlowa
Nr art.
Prowall I
1 litr pojemnik/ 1 litr
CH-IM-00-0-02763
Prowall I
1 litr pojemnik/ 5 litrów
CH-IM-00-0-02766
Prowall I
1 litr
pojemnik/ 10 litrów
CH-IM-00-0-02762
Prowall I
1 litr kanister/30 litrów
CH-IM-00-0-02765
Prowall I
1 litr beczka/200 litrów CH-IM-00-0-02764
Prowall II
1 litr pojemnik/1 litr CH-IM-00-0-02768
Prowall II
1 litr pojemnik/5 litrów CH-IM-00-0-02771
Prowall II
1 litr kanister/10 litrów CH-IM-00-0-02767
Prowall II
1 litr kanister/30 litrów CH-IM-00-0-02770
Prowall II
1 litr beczka/200 litrów CH-IM-00-0-02769

Sposób użycia
Prowall należy nanosić na suchą powierzchnię pędzlem, szczotką malarską, wałkiem malarskim lub pistoletem natryskowym. W przypadku chłonnych podłoży konieczna jest druga warstwa przy czym ta pierwsza nie powinna wyschnąć. Z tak zabezpieczonych podłoży bez problemu można usunąć wszelkie zanieczyszczenia przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych. Po każdym oczyszczeniu należy ponownie zabezpieczyć powierzchnię preparatem.

Uwaga!
W temperaturach poniżej +10 °C zalecamy stosowanie preparatu Prowall I.


Wydajność/składowanie
Wydajność  ok. 100 do 300 g/ m², w zależności od chłonności podłoża.
Przechowywać w zamknięciu, nieograniczona trwałość. Składować w chłodnym pomieszczeniu.

Uwaga!
Do usuwania graffiti z niezabezpieczonych powierzchni zalecamy nasz preparat Prowall-Parolenentferner. Konieczne są wstępne próby. Ze względu na ogromną różnorodność warunków pracy nie możemy udzielić gwarancji w każdym przypadku zastosowania.
Atest higieniczny: HK/B/0155/02/99


Efekt końcowy
Zabezpieczone powierzchnie przy pomocy łatwo jest oczyścić z farby za pomocą myjki ciśnieniowej. Po każdym oczyszczeniu należy ponownie nanieść warstwę ochronną Prowall.

Uwaga!
W temperaturach poniżej +10 °C zalecamy stosowanie preparatu Prowall I.