Dodatki Do Betonu

DODATEK DO BETONU HYDROMIX FLUID 50


Opis produktu 
Hydromix Fluid 50 stanowi płynny dodatek do mieszanki betonowej zapewniający uzyskanie wodoszczelnych powierzchni betonowych. Hydromix Fluid 50 zapobiega absorbowaniu wody kapilarnej przez ciała stałe. Hydromix Fluid 50 nie wpływa na uwodnienie cementu i fazę twardnienia betonu, ponieważ staje się aktywny dopiero po zakończeniu procesu wiązania. Cząstki cementu otaczają powierzchnię kruszywa i wiążą go ze sobą. Hydromix Fluid 50 pokrywa cząstki cementu (rysunek 1). Ponieważ odległość między dwoma ziarnkami cementu pokrytymi preparatem Hydromix Fluid 50 jest bardzo mała, naprężenie powierzchniowe cząstek wody nie dopuszcza do jej przeniknięcia do przestrzeni pośrednich, Hydromix Fluid 50 może zabezpieczyć cementowe materiały budowlane przed przenikaniem wody bez pogarszania przy tym ich właściwości oddechowych (rysunek 2).

Dodatek do betonu Hydromix Fluid 50
Symbol
Jednostka miary
Opakowanie/
jednostka handlowa

Nr art.
Hydromix Fluid 50
1 litr
pojemnik/100 litrów
CH-DD-00-0-2688


Zastosowanie
Hydromix Fluid 50 został opracowany specjalnie do betonowych murów licowych, kamienia brukowego, płyt chodnikowych itp.

Zalety

  •  znaczna redukcja lub zapobieganie wykwitom pierwotnym i wtórnym,
  •  długotrwałe działanie dzięki wewnętrznemu zastosowaniu,
  •  skuteczność nawet w przypadku porowatych betonów,
  •  znacznie zmniejsza ilość brudu osadzającego się na powierzchni, co ułatwia jej czyszczenie,
  •  lepsza urabialność, nie jest już potrzebny dodatkowy plastyfikator,
  •  większa odporność na oddziaływanie otoczenia, np. działanie mrozu i soli używanej do posypywania dróg.

Dozowanie
Ochrona przed wykwitami:
Dozowanie: 0.2 % w stosunku do zawartości cementu w mieszance betonowej.

Ochrona przed wykwitami + hydrofobizacja:
Dozowanie: 0.5 % w stosunku do zawartości cementu w mieszance betonowej.

Dawka zależy od ilości i rodzaju spoiwa, kruszywa i zagęszczenia mieszanki dlatego należy określić ją doświadczalnie. Oddziaływaniu plastyfikującemu zapobiega się przez zmniejszenie ilości wody zarobowej.


Opakowanie
Beczka o zawartości 100 l.

Efekt końcowy

 

 

DODATEK DO BETONU ARCON FLUID PLUS


Opis produktu
Arcon Fluid to środek do produkcji wysokiej jakości betonów o drobnej frakcji kruszywa (beton architektoniczny). Powoduje, że beton podczas układania w wyniku zmniejszenia oddziaływania międzycząsteczkowego zostaje pod wpływem samoistnego zagęszczenia odpowietrzony, sam zagęszcza się stając się tym sposobem bardziej szczelnym. Arcon Fluid Plus powoduje w porównaniu z innymi środkami płynnymi znacznie lepsze rozproszenie cząstek cementu. Powstaje homogeniczny zaczyn cementowy, który posiada niewielkie wewnętrzne siły tarcia i powoduje lepsze przetwórstwo betonu. Zastosowanie Arcon Fluid Plus umożliwia produkcję płynnego betonu, który z mniejszym nakładem uszczelnienia może być nakładany. Beton zawiera szczelną strukturę i nie ma skłonności do przenikania międzywarstwowego czy piaskowania. Przy właściwym rozkładaniu cementu mieszanki powstają jednakowe pod względem koloru powierzchnie betonowe, nie zawierające porów.

Zastosowanie
Arcon Fluid Plus został opracowany szczególnie do produkcji betonu architektonicznego lub wyrobów betonowych o zwartej powierzchni, szlifowanej, gładkiej lub w inny sposób „dopracowanej”, np. elementy fasadowe z elementów betonowych prefabrykowanych. Arcon Fluid Plus umożliwia produkcję betonu architektonicznego samouszczelniającego, o powierzchni nie zawierającej porów przy zastosowaniu normalnych receptur do betonu architektonicznego. Nie ma konieczności stosowania specjalnych receptur dla betonu samouszczelniającego, co do tej pory było konieczne.
Zwłaszcza w przypadku betonu wysokiej jakości Arcon Fluid Plus zmniejsza możliwą sedymentację i prowadzi do równomiernego i homogenicznego ułożenia się ziaren. Nierówności w obrazie ziarna czy oddziaływanie na kolory powierzchni zostają efektywnie wyeliminowane, a jakość powierzchni betonowej pozostaje bez zmian.

Zalety

  •  Arcon Fluid Plus zmniejsza odmieszanie i można go stosować również przy zwykłych recepturach betonowych. Nie są konieczne kosztowne receptury dla betonu  samouszczelniającego (SVB/SCC),
  •  Arcon Fluid Plus  prowadzi do równomiernego i homogenicznego rozkładu ziarna,
  •  nierówności w obrazie ziarna czy kolorach powierzchni są skutecznie eliminowane oraz zagwarantowana jest jednakowa jakość betonu.
Dodatek do betonu  Arcon FluidPlus
Symbol
Jednostka miary
Opakowanie/
jednostka handlowa

Nr art.
Arcon Fluid Plus 30
1 litr
pojemnik/30 litrów
CH-DD-00-0-2687
Arcon FluidPlus 210
1 litr
pojemnik/210 litrów
CH-DD-00-0-2686

Sposób użycia
Arcon Fluid Plus powinien po dodaniu wody zarobowej do zapraw zostać wymieszany, aby powstała gotowa mieszanka. Aby skutecznie wyeliminować powstawanie porów, wlewanie betonu w szalunek powinno nastąpić poprzez odpowietrzacz np. poprzez ześlizg. Arcon Fluid Plus  nie powinien być stosowany w większych ilościach, niż podaje instrukcja, ponieważ w przeciwnym razie skraca się czas na transport mieszanki czy wlanie mieszanki do szalunku. Konieczne są praktyczne próby.

Wydajność/składowanie
Wydajność 5 gram /1 kg cementu dodanego do mieszanki betonowej.
Chronić przed zanieczyszczeniami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed mrozem (w zamkniętych opakowaniach).
Przydatność: około 24 miesięcy.