Szalunki Do Przerw Roboczych

W czasie wykonywania konstrukcji monolitycznej wskazane jest aby roboty były prowadzone w sposób ciągły, jednak niejednokrotnie zdarza się tak, że nie ma takiej możliwości. W takim wypadku zmuszeni jesteśmy zastosować przerwy robocze. Przerwy robocze w konstrukcjach monolitycznych to powierzchnie styku pomiędzy stwardniałym betonem a świeżo wylewanym. Pomimo, że przerwy robocze są niewidoczne w konstrukcji, są zazwyczaj miejscami osłabień. Dlatego powinny być usytuowane w miejscach, w których styk stwardniałego i świeżo wylanego betonu nie ma istotnego wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji.  Miejsca te nie mogą  znajdować się w punktach największych momentów zginających, a także w miejscach trudnodostępnych.
W płytach stropowych, a także belkach betonowych zaleca się wykonanie przerwy roboczej w odległości około 1,5-1,4 rozpiętości płyty licząc od podpory. W elementach w których występują duże siły ściskające przerwy robocze należy wykonać prostopadle do działania tych sił.

Referencje

01
List referencyjny Modzelewski&Rodek Sp. z o.o.
List referencyjny Modzelewski&Rodek Sp. z o.o.
02
List referencyjny FACH-BUD Sp. z o.o.
List referencyjny FACH-BUD Sp. z o.o.
03
List referencyjny SKANSKA
List referencyjny SKANSKA
04
List referencyjny HARSCO
List referencyjny HARSCO