Informacje Ogólne

Rury do wydrążeń zaliczane są do szalunków traconych, a główne ich zastosowanie ma miejsce w elementach betonowych przez które musimy przeprowadzić przewody elektryczne, rury wodociągowe, kanalizacyjne lub inne media.

Rury do wydrążeń są wodoszczelne, dzięki temu podczas betonowania i zagęszczania nie przenika przez nie mieszanka betonowa. Umieszczane są w szalunkach i zabezpieczane przed przemieszczeniem, które mogłoby nastąpić w trakcie betonowania.