Rury Wydrążeniowe

Rury do wydrążeń zaliczane są do szalunków traconych, a główne ich zastosowanie ma miejsce w elementach betonowych przez które musimy przeprowadzić przewody elektryczne, rury wodociągowe, kanalizacyjne lub inne media.