Informacje Ogólne

Firma Forbuild oferuje szeroką paletę akcesoriów szalunkowych, które mogą być zastosowane w większości dostępnych systemach szalunkowych.
W celu zachowania zakładanego rozstawu pomiędzy płytami szalunkowymi stosujemy ściągi szalunkowe wraz z ich osprzętem. Ściąg szalunkowy to nagwintowany pręt lub drut, którego zadaniem jest przenieść siłę rozciągającą powstałą wskutek parcia betonu na płyty szalunkowe. Wkładka dystansowa osłaniająca ściąg przed zabrudzeniem mieszanką betonową nie pozwala również na zmianę położenia płyt względem siebie. Wkładka dystansowa to rodzaj rury plastikowej lub betonowej, zastosowanie jej oprócz zabezpieczenia płyt szalunkowych przed zmianą położenia pozwala na odzyskanie ściągu i ponowne jego zastosowanie. 


Ściąg z drutu w osłonie rurki plastikowej lub betonowej

Najprostszym ściągiem jaki możemy wykonać na placu budowy jest ściąg wykonany z drutu o gr. od 5 do 10 mm. Ściąg umieszczamy w rurze dystansowej zawsze zakończonej (w przypadku wkładki dystansowej plastikowej) stożkami plastikowymi lub specjalną uszczelką w przypadku rury dystansowej betonowej. Tak zabezpieczony drut naciągamy przy pomocy specjalnego uchwytu do drutu  i napinacza drutu ściągającego. Otwory technologiczne po zedmontowaniu szalunku zaślepiamy korkiem, a w przypadku rury betonowej szpachlujemy specjalną zaprawą wypełniającą.

Zamknięcie otworów technologicznych korkiem STOPF w systemie: rura plastikowa i końcówka IN.  Zamknięcie otworów technologicznych korkiem FLUPP i korkiem betonowym EX wklejanym przy użyciu kleju dwuskładnikowego  AB-Plus w systemie: rura plastikowa i stożek EX typ 01.
Zamknięcie otworów technologicznych korkiem FLUPP i korkiem plastikowym EX22 lub korkiem betonowym EX typ 04  wklejanym przy użyciu kleju dwuskładnikowego AB-Plus w systemie: rurka plastikowa i stożek EX typ 04. Zamknięcie otworów technologicznych korkiem FLUPP i korkiem betonowym EX typ 03 wklejanym przy użyciu kleju dwuskładnikowego AB-Plus w systemie: rura plastikowa i stożek EX typ 03.
Zamknięcie otworów technologicznych korkiem PCW i korkiem FB wklejanym przy użyciu kleju dwuskładnikowego AB-Plus + zaprawa wypełniająca w systemie : rurka betonowa  i uszczelka końca rurki FB. Zamknięcie otworów technologicznych korkiem plastikowym EX 22 i zaprawą wypełniającą w systemie: rura plastikowa + stożek EX typ 01.

 

Ściąg z pręta gwintowanego w osłonie rurki plastikowej

Śrubowe ściągi szalunkowe Forbuild oraz SGS do deskowań wraz z podkładkami i nakrętkami przenoszą obciążenia w zakresie: od 85kN do 240 kN. Występują w dwóch typach. Pierwszy z nich walcowane na zimno ściągi Forbuild B dzięki niskiej zawartości węgla wykazują dobrą spawalność. Posiadają możliwość gięcia (np. w kotwy faliste, pętle kotwiące i kotwy hakowe). Takich właściwości pozbawione są ściągi drugiego typu o nazwie SGS, których zaletą jest podwójna symetryczna przerwa gwintu wzdłuż ściągu, która wpływa na jego samoczyszczenie podczas wkręcania i wykręcania nakrętki.
Długość ściągu szalunkowego jest odpowiednio dobrana do szerokości formowanej ściany i systemu deskowania. Ze względów ekonomicznych najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie ściągu szalunkowego w osłonie rurki dystansowej. W przypadku rurki plastikowej zakończonej stożkami plastiko-wymi, które to po rozszalowaniu elementu usuwa się, powstałe w ten sposób otwory zakleja sie korkami betonowymi przy użyciu kleju AB-Plus. Przed naporem wody przejście ściągu uszczelnia się przegrodą wodną, która daję gwarancję szczelności do 20 m słupa wody będącej pod ciśnieniem.

Zaślepienie rurki plastikowej zakończonej końcówką IN korkiem STOPF. Zaślepienie rurki plastikowej zakończonej stożkiem EX, korkiem EX przy użyciu dwuskładnikowego kleju AB-Plus.
Zaślepienie rurki plastikowej zakończonej stożkiem EX typ 04, korkiem betonowym EX typ 04 przy użyciu dwuskładnikowego kleju AB-Plus. Zaślepienie rurki plastikowej zakończonej stożkiem EX typ 03, korkiem betonowym EX typ 03 przy użyciu dwuskładnikowego kleju AB-Plus.

Sposób zabezpieczenia przejścia po ściągu przed naporem wody przy użyciu przegrody wodnej pozwala uzyskać gwarancję szczelności do 20 m słupa wody.

 

Ściąg z pręta gwintowanego w osłonie rurki betonowej

Gwarancję szczelności przejścia ściągu możemy również uzyskać przy zastosowaniu rury betonowej dystansowej, której wnętrze po rozszalowaniu zaklejamy odpowiednią ilością korków betonowych o średnicy 22 mm i długości zależnej od naporu wody. Przed przystąpieniem do wklejania korków dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze umieszczenie korka PCW do rurki FB, który to zmniejsza zużycie kleju. Całość przejścia wyrównujemy zaprawą wyrównującą.

 
Zaślepienie rurki betonowej zakończonej uszczelką końca rurki FB, korkiem FB przy użyciu dwuskładnikowego kleju AB-Plus i zaprawy wypełniającej. Sposób pozwalający uzyskać gwarancje szczelności do 20 słupa wody.