Wdrażanie Innowacji Przez Mśp

Data publikacji  08.12.2015

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

 

Data publikacji  03.12.2015

Firma FORBUILD S.A. ogłasza postępowanie ofertowe nr 1 w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 

„ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA FORBUILD S.A. POPRZEZ WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW DLA BUDOWNICTWA POPRZEZ ROZBUDOWĘ PRZEDSIĘBIORSTWA I INWESTYCJE W SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE”


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy