Internacjonalizacja Działalności

Data publikacji  11.05.2016.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
DOTYCZY:

„Opracowanie modelu biznesowego Internacjonalizacji FORBUILD S.A.”
- w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP” – I ETAP

Firma Forbuild S.A. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach zapytania ofertowego z dn. 29.04.2016r. dotyczącego realizacji usługi doradczej prowadzącej do opracowania modelu biznesowego internacjonalizacji działalności firmy, wybrano ofertę przedsiębiorstwa :

All-grants Mariusz Jaros


 

Data publikacji  29.04.2016

Firma FORBUILD S.A. ogłasza postępowanie ofertowe w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – etap I w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy