Internacjonalizacja Działalności

 

Data publikacji  14.06.2017

Firma FORBUILD S.A. ogłasza postępowanie ofertowe w ramach działania 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy