Bon Na Innowacje

Data publikacji  07.12.2015

„Bon na innowacje”

Firma FORBUILD S.A. ogłasza wyniki postępowania ofertowego w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" dla projektu:
„Realizacja prac badawczo rozwojowych nad innowacyjnym produktem w postaci trzpieni dylatacyjnych ”

Pliki do pobrania:
Protokół wyboru oferenta

 

 

Data publikacji  23.11.2015

„Bon na innowacje”

Firma FORBUILD S.A. ogłasza postępowanie ofertowe w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej:
„Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

„Realizacja prac badawczo rozwojowych nad innowacyjnym produktem w postaci trzpieni dylatacyjnych ”

Pliki do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy